Informative anveldelser

Har du nogle spørgsmål? Fortæl os det, og vi vil kontakte dig inden for en arbejdsdag.

Kulturarv

Hvad enten der er tale om et regionalt arkiv, et stadsarkiv eller et bibliotek, så behandler hver enkelt institution sit arkiv med stor omhu. Et lands kulturarv må ikke gå tabt.

Digitalisering i Metamorfoze-kvalitet

1Projektplan

GMS har været involveret i Metamorfoze fra dag ét og har stor erfaring med at gennemføre disse projekter. Derfor ved GMS alt, hvad der kræves for at opnå Metamorfoze-kvalitet. GMS udarbejder en komplet projektplan, som beskriver alle trin af processen. Projektplanen er meget detaljeret.

Vi beskriver også samspillet mellem dig som kunde, Det Kongelige Hollandske Bibliotek og GMS, samt hvornår der vil være leverancer til Det Kongelige Hollandske Bibliotek, og hvad din og vores rolle er heri.

2Optegnelse og indtag

GMS optegner materialet og fastlægger krav og ønsker som beskrevet i Metamorfoze. GMS forstår kundens forventninger. Materialet bliver frigivet [til scanning] efter samråd med og godkendelse af kunden.

3Gennemførelsen af Metamorfoze

Afhængigt af materialet digitaliserer vi det som beskrevet i projektplanen. GMS har udviklet en separat verifikationsproces, som er specielt udviklet til Metamorfoze. 1:1-kontroller, daglige målsætninger, testbatches og andre tiltag er beskrevet i detaljer i verifikationsprocessen. Dette sikrer en korrekt gennemførelse af Metamorfoze-projektet.

4Digitale filer

GMS’ behandling af materialet fastlægges ud fra dets type. Under behandlingen bliver indekseringen og struktureringen af filerne overvåget nøje. Når processen er gennemført, returnerer GMS i samråd med kunden materialerne sammen med de digitale filer.

Hvad kan vi digitalisere for dig?

GMS værdsætter langvarige relationer til sine kunder.