Arjan van Es wordt Manager Operations bij GMS

24 juni 2016

Arjan van Es is sinds 1 juni officieel aangesteld als manager operations binnen GMS. In deze functie is Arjan van Es volledig verantwoordelijk voor de operationele bedrijfsvoering binnen GMS.

Werkzaam sinds 1 maart 2015 is Arjan aangesteld als manager van de afdeling ‘cultureel erfgoed’. Op deze afdeling maken wij dagelijks tienduizenden opnames van archiefcollecties met cultuurhistorische waarde. Met de functiewijziging is Arjan vanaf heden ook verantwoordelijk voor de afdeling Industrial Scanning, waar wij tienduizenden documenten per dag verwerken. Arjan heeft jarenlange ervaring in het aansturen van grote drukkerijen, dus het aansturen van de projectteams is geen nieuwe kost voor hem.  “De afdelingen leren veel van elkaar”, aldus Arjan van Es. “De kennis die de afdeling cultureel erfgoed bezit kan goed ingezet worden op de afdeling industrial scanning en vice versa. Zo zijn we elke dag bezig met optimalisatie van de bedrijfsprocessen.”

Lees ook