Begär information

Har du en fråga? Låt oss veta och vi kommer kontakta dig inom en arbetsdag!

Kultur och bibliotek

Oavsett om det gäller ett regionalt arkiv, ett stadsarkiv eller ett bibliotek, så vårdar alla institutioner sina arkiv med stor omsorg. Ett land får inte gå miste om sitt kulturarv.

Digitalisering i Metamorfoze-kvalitet

1Projektplan

GMS har varit involverade i Metamorfoze från dag ett, och har stor erfarenhet av att genomföra dessa projekt. Därför vet GMS precis vad som krävs för att uppnå Metamorfoze-kvalitet. GMS utarbetar en komplett projektplan som beskriver varje steg i processen. Projektplanen är mycket detaljerad.

Vi beskriver även samspelet mellan dig som kund, kungliga nederländska biblioteket och GMS, samt när leveranser till det kungliga nederländska biblioteket kommer att ske och vilka som är våra respektive roller i processen.

2Dokumentation och inmatning

GMS gör en förteckning över materialet och fastställer krav och önskemål enligt beskrivningen i Metamorfoze. GMS känner till kundens förväntningar. Materialet friges [för skanning] efter samråd med och godkännande av kunden.

3Utförandet av Metamorfoze

Beroende på materialet digitaliserar vi det enligt beskrivningen i projektplanen. GMS har tagit fram en separat verifikationsprocess som är skräddarsydd för Metamorfoze. 1:1-kontroll, dagliga målsättningar, testpartier och andra åtgärder beskrivs i detalj i verifikationsprocessen. Detta säkerställer att Metamorfoze-projektet genomförs korrekt.

4Digitala filer

GMS behandlar materialet utifrån typen av material. Under behandlingen övervakas indexeringen och struktureringen av filerna noggrant. När processen är slutförd återlämnar GMS i samråd med kunden materialet tillsammans med de digitala filerna.

Vad kan vi hjälpa dig med?

GMS lägger stort värde på långsiktiga kundrelationer