Begär information

Har du en fråga? Låt oss veta och vi kommer kontakta dig inom en arbetsdag!

Museernas mästerverk är i goda händer

För de här samlingarna är kvalitet helt avgörande. GMS är en av få specialister i Nederländerna som arbetar efter Metamorfozes kvalitetsstandarder. GMS ger allt från första dagen. GMS arbetar för berika och bevara kulturarvet.

Vår färdplan för digitalisering av häftat material

1Projektplan

GMS utarbetar en individuell projektplan för varje enskilt projekt. I denna plan integreras datum, avtal och deadlines. Projektledaren hjälper dig.

2Dokumentation och förberedelse av källmaterialet

Vi upprättar en förteckning över källmaterialet och transporterar det i samråd med kunden. Avtalen bekräftas ännu en gång innan digitaliseringen påbörjas.

3Genomförande av digitaliseringen

Gamla tidningar och tidskrifter digitaliseras på den kulturarvsinstitution där de normalt sett förvaras. Tidningarna och/eller tidskrifterna digitaliseras av GMS i enlighet med kundens önskemål och krav. GMS kan utföra antingen stickkontroller eller en 1:1-kontroll, och har tagit fram ett integrerat kontrollförfarande för att förebygga fel.

4Efterbehandling och slutförande

De digitaliserade filerna redigeras och sammanställs i en rapport i enlighet med kundens önskemål och krav.

Vad kan vi hjälpa dig med?

GMS lägger stort värde på långsiktiga kundrelationer