Begär information

Har du en fråga? Låt oss veta och vi kommer kontakta dig inom en arbetsdag!

Regering och kommuner

Enligt den tidigare nederländske inrikesministern Ronald Plasterk ska all information finnas tillgänglig digitalt. När detta arbete är slutfört kan alla kommuner erbjuda sina invånare maximal service. GMS hjälper kommuner att digitalisera sina arkiv och importera de digitale filerna till olika kommunala IT-system.

Digitalisering av filer och dokument

1Projektplan

GMS utarbetar en individuell projektplan för varje enskilt projekt. Projektplanen har stor betydelse för projektet, särskilt när det gäller digitalisering av filer och dokument, eftersom sammanfattar alla krav och önskemål. I denna plan integreras datum, avtal och deadlines.

2Bedömning av källmaterialet

Vi upprättar en förteckning över källmaterialet och transporterar det i samråd med kunden. Avtalen bekräftas ännu en gång och övriga nödvändiga anpassningar genomförs innan digitaliseringen påbörjas.

3Genomförande och ersättning

GMS påbörjar projektet som enligt avtalet, och källmaterialet digitaliseras i överensstämmelse med kraven. Extra kontroller av innehåll, kvalitet och indexering utförs för att leva upp till ersättningskraven. GMS är en av få specialister som kan uppfylla de stränga kraven för ersättning (substitution).

4Indexering, strukturering och slutförande

Indexeringsprocessen har stor betydelse när man skannar fil- och dokumentarkiv. Indexering gör arkivet mer lättillgängligt, vilket ofta är syftet. GMS realiserar detta med en effektiv indexeringsprocedur.

Vad kan vi hjälpa dig med?

GMS lägger stort värde på långsiktiga kundrelationer