Jan Tinbergens korrespondens har gjorts tillgänglig

Erasmus-universitetet är ett av de mest ansedda universiteten inom det ekonomiska området. Det är därför inte förvånande att arkivet med Jan Tinbergens korrespondens finns på just Erasmus-universitetet, eftersom Tinbergen hade en stor del i utvecklingen av ekonometriska metoder.

Jan Tinbergen var den första som tilldelades Zweedse Rijksbanks ekonomipris, ett pris som kan kallas ekonomins eget Nobelpris. Jan Tinbergen har haft stor inflytande på hur vi betraktar ekonomiska frågeställningar idag. Tinbergen hade ett omfattande korrespondensarkiv, som överlämnades till Erasmus-universitetet.

Korrespondensarkivet

Ekonometrins historia, återuppbyggnaden efter andra världskriget, Förenta nationerna och socialdemokratins historia i Nederländerna är bara några av alla frågor som behandlas i korrespondensen.

Korrespondensarkivet innehåller omkring 25 000 bilder med värdefull information om Jan Tinbergens liv och visioner. Eftersom korrespondensen innehåller värdefull information beslutade Erasmus-universitetet att digitalisera den. Erasmus-universitetet skickade en förfrågan till det kungliga nederländska biblioteket om att digitalisera samlingen i överensstämmelse med de stränga Metamorfoze-kraven. Det kungliga nederländska biblioteket utvärderade arkivet och bedömde att det uppfyllde bibliotekets urvalskriterier.

Metamorfoze-kvalitet

Samlingen digitaliserades av GMS i enlighet med kraven i Metamorfoze. För att säkerställa ett slutresultat i högsta kvalitet vidtog man flera åtgärder, bland annat dagliga mätningar av belysning, buller och artefakter. Våra fotografer konfigurerade utrustningen och belysningen dagligen för att leva upp till Metamorfozes kvalitetsstandarder. Slutprodukten infriade förväntningarna till fullo.

Slutresultatet

Tack vare digitaliseringsprojektet har Erasmus-universitetet kunnat säkerställa att arkivet bevaras på lång sikt. Arkivet konsulteras regelbundet i forskningssyfte av interna och externa användare.

 

 

 

 

“ Den arbetsprocess som GMS följer tillsammans med kunden är ytterst transparent, effektiv, lösningsorienterad och bygger på snabb och direkt kommunikation.”
  • Jan Haspeslagh Bibliotekarie på VLIZ

Gerelateerde producten