Växelbankböcker

En bok som väger omkring 26 kg och är nästan 30 cm tjock? Vi får medge att vi aldrig hade sett något liknande innan ... Skulle GMS kunna åta sig att digitalisera dem? Och helst enligt kvalitetsstandarderna i Metamorfoze Light, tack. Något av en utmaning!

Vissa kundönskemål får oss att tänka till en extra gång. Vi har hunnit prova det mesta: häftade personregister, folkbokföringsregister och sångböcker från medeltiden. Många typer av storlekar på häftat och ohäftat material har passerat genom händerna på våra skanningsoperatörer. Men böcker som väger omkring 26 kg och är nästan 30 cm tjocka? Vi får medge att vi aldrig hade sett något liknande innan … Skulle GMS kunna åta sig att digitalisera dem? Och helst enligt kvalitetsstandarderna i Metamorfoze Light, tack. Något av en utmaning!

Här gällde det så kallade växelbankböcker. Samlingen av växelbankböcker är ett av stadsarkivets förnämsta utställningsobjekt. Böckernas historia går tillbaka till 1609, då Amsterdams växelbank grundades. Många välbeställda köpmän hade ett konto på växelbanken. För att skriva på böckernas tjocka sidor använde man gåsfjäderpennor.

Detta skulle bli något att bita i. Våra vanliga dokumentationskonfigurationer kan registrera många olika format. Vi har sett många tjocka böcker, men detta var något i särklass. Uppgiften kunde inte lösas med den vanliga utrustningen, så mycket stod klart. GMS valde därför att använda sig av en väl beprövad metod, som de fortfarande har nytta av: GMS utvecklade sin egen utrustning internt.

Men processen gick inte helt smärtfritt. Böckernas fysiska egenskaper skiljde sig mycket från vanliga böcker. Det var inte helt enkelt att lyfta upp dem och lägga ned dem igen. Böckerna var vackert restaurerade, men det betydde samtidigt att det fanns flera saker att ta hänsyn till för att säkerställa bevarandet av dem. Det var extremt viktigt med stabilitet och att stötta upp böckerna. Dessutom kunde böckerna öppnas i en vinkel på maximalt 90 grader. Innehållet på varje sida måste naturligtvis återges i sin helhet. Utrustningen skulle dessutom vara så enkel som möjligt att använda och justera.

Det krävde en stor insats – men vi lyckades! Vi hade ett nära samarbete med stadsarkivet i Amsterdam, först och främst med deras interna restaureringsexpert och Metamorfozes PR-koordinator, så att vi kunde ta fram en apparat som uppfyllde alla krav. Utrustningen är mycket anpassningsbar i förhållande till böckernas storlek, tjocklek och vikt, och den kan digitalisera dem på ett säkert sätt samt enligt Metamorfozes kvalitetskrav.  Så nu vet ni – om ni har utmanande projekt är det oss ni ska kontakta!

Gerelateerde producten