Informative anveldelser

Har du nogle spørgsmål? Fortæl os det, og vi vil kontakte dig inden for en arbejdsdag.

Metamorfoze

Den hollandske regering lancerede Metamorfoze-programmet for at forebygge den hollandske kulturarvs forfald. Programmet retter sig mod konservering af kulturarv.

Digitalisering i Metamorfoze-kvalitet

1Projektplan

GMS har været involveret i Metamorfoze fra dag ét og har stor erfaring med at gennemføre disse projekter. Derfor ved GMS alt, hvad der kræves for at opnå Metamorfoze-kvalitet. GMS udarbejder en komplet projektplan, som beskriver alle trin af processen. Projektplanen er meget detaljeret.

Vi beskriver også samspillet mellem dig som kunde, Det Kongelige Hollandske Bibliotek og GMS, samt hvornår der vil være leverancer til Det Kongelige Hollandske Bibliotek, og hvad din og vores rolle er heri.

2Optegnelse og indtag

GMS optegner materialet og fastlægger krav og ønsker som beskrevet i Metamorfoze. GMS forstår kundens forventninger. Materialet bliver frigivet [til scanning] efter samråd med og godkendelse af kunden.

3Gennemførelsen af Metamorfoze

Afhængigt af materialet digitaliserer vi det som beskrevet i projektplanen. GMS har udviklet en separat verifikationsproces, som er specielt udviklet til Metamorfoze. 1:1-kontroller, daglige målsætninger, testbatches og andre tiltag er beskrevet i detaljer i verifikationsprocessen. Dette sikrer en korrekt gennemførelse af Metamorfoze-projektet.

4Digitale filer

GMS’ behandling af materialet fastlægges ud fra dets type. Under behandlingen bliver indekseringen og struktureringen af filerne overvåget nøje. Når processen er gennemført, returnerer GMS i samråd med kunden materialerne sammen med de digitale filer.

Metamorfoze teoretisk set

Strenge krav til digitalisering, scanning og verifikation går hånd i hånd med Metamorfoze-programmet. Det Kongelige Hollandske Bibliotek sikrer den højest mulige kvalitet i samarbejde med den udførende part. Gennem brugen af farvekort, 1:1-kontroller og særlige målsætninger lever GMS op til de højeste kvalitetskrav.

Metamorfoze i praksis

GMS har været involveret i Metamorfoze-programmet helt fra begyndelsen. For at opretholde digitaliseringens kvalitet har GMS udviklet særlige interne procedurer. En medarbejder på Det Kongelige Hollandske Bibliotek siger: ”GMS er en virksomhed, der på yderst kompetent vis laver digitalisering, der lever op til kravene i Metamorfoze.” Lige nu er GMS i gang med at digitalisere arkiver i adskillige Metamorfoze-projekter.

 

Metamorfoze-digitalisering

Erfaring er meget væsentlig, når man digitaliserer på et kvalitetsniveau som Metamorfozes. I løbet af de seneste år har GMS digitaliseret forskellige samlinger i overensstemmelse med Metamorfozes krav. Takket være deres erfaring og optimering af digitaliseringsprocessen kan GMS nu udføre rutinedigitaliseringer i overensstemmelse med Metamorfoze Light-kvalitetskriterierne for billeder. GMS er dokumenteret specialist i digitalisering af disse samlinger på i overensstemmelse med dette kvalitetsniveau.

Ønsker du mere information om Metamorfoze-programmet eller digitalisering af dokumenter i almindelighed? Du kan altid kontakte os og få information om mulighederne.

Relaterede projekter