Informative anveldelser

Har du nogle spørgsmål? Fortæl os det, og vi vil kontakte dig inden for en arbejdsdag.

Aviser og ugeblade

Organisationer og institutioner har ofte bjerge af aviser. Aviser, som byder på fremragende artikler, interessante historier og de nyheder, der dengang var aktuelle. En avis fastholder et udsnit af historien. Digitalisering er løsningen til bevaring af disse aviser og ugeblade. Digitalisering betyder endvidere, at aviserne bliver tilgængelige for et stort publikum.

Vores køreplan for digitalisering af hæftede materialer

1Projektplan

GMS udarbejder en individuel projektplan for hvert enkelt projekt. Datoer, aftaler og deadlines bliver indarbejdet i denne plan. Projektlederen hjælper dig.

2Optegnelse og forberedelse af kildematerialerne

Vi laver en fortegnelse over kildematerialerne og transporterer dem i samråd med kunden. Aftalerne bekræftes endnu en gang, inden digitaliseringen påbegyndes.

3Udførelse af digitaliseringen

Gamle aviser og blade digitaliseres på den kulturarvsinstitution, hvor de normalt opbevares. Aviserne og/eller bladene digitaliseres af GMS i overensstemmelse med kundens ønsker og krav. GMS kan udføre enten tilfældige kontroller eller 1:1-kontroller, og vi har udviklet en integreret kontrolprocedure for at forebygge fejl.

4Efterbehandling og afslutning

De digitaliserede filer bliver redigeret og beskrevet i en rapport i overensstemmelse med kundens ønsker og krav.

Bevaring

Vi digitaliserer alle typer af avisformater for at sikre bevaringen af dem: fra avisudklip til store avisformater. Når aviserne er blevet digitaliseret, kan du arbejde med dem uden at beskadige de originale fysiske aviser. GMS kan digitalisere aviser af alle formater og størrelser. Herudover kan GMS digitalisere dine aviser til det filformat, du ønsker.

Tilgængelighed

Historiske aviser er en af de mest brugte arkivkilder på internettet. Historiske aviser har normalt stor interesse for et bredt publikum. Takket være digitalisering kan man nå en bred læserskare ved at gøre aviserne tilgængelige digitalt. Anvendelsen af optisk tegngenkendelse (OCR) i arbejdet med disse filer gør endvidere aviserne søgbare, hvilket er endnu mere interessant for din læserskare.

En maskinpark, vi selv har udviklet

Takket være vores egenudviklede maskinpark er GMS i stand til at digitalisere aviser ekstremt effektivt. Hæftede aviser kan digitaliseres med Allmisc 6000. Denne maskine har en såkaldt bogvippe, som holder siderne på en nøjagtig ens afstand af kamerasystemet. Dette giver i et optimalt slutresultat. GMS kan også digitalisere store formater af aviser, takket være vores selvudviklede maskiner.

Projektet ’Nyheder fra Den Store Krig’

Et smukt eksempel på vellykket digitalisering er projektet ’Nyheder fra Den Store Krig’, som blev udført for Det Flamske Arkiveringsinstitut (VIAA). Mere end 270.000 avissider blev digitaliseret af GMS i en meget høj kvalitet. Disse kan findes på www.hetarchief.be.

Har du aviser, som du gerne vil have digitaliseret, eller vil du vide mere om mulighederne? Du kan rekvirere et uforpligtende tilbud.