Array

Informative anveldelser

Har du nogle spørgsmål? Fortæl os det, og vi vil kontakte dig inden for en arbejdsdag.

Chartre

Chartre er middelalderens kontrakter: optegnelser over alle mulige former for aftaler og love, i de fleste tilfælde nedfældet på pergament, og ofte med ét eller flere segl. Disse aftaler daterer sig helt tilbage fra middelalderens begyndelse.

Digitalisering af arkiver

1Fortegnelse over samlingen

Inden vi påbegynder digitaliseringsprocessen, laver vi en fortegnelse over samlingen. Vi drøfter ønsker og krav nøje. Vi involverer vores specialister i processen, og de giver deres bidrag ud fra deres individuelle faglighed.

2Projektplan

Efter udarbejdelsen af fortegnelsen laver vi en projektplan, som er tilpasset det forhåndenværende projekt. Hvert projekt er forskelligt, og dette gælder selvfølgelig også projektplanen. Projektplanen laves i samråd med kunden.

3Udførelsen

Efter begge parters godkendelse begynder vi at digitalisere. GMS fører tilsyn med digitaliseringen, enten gennem en tilfældig kontrol eller en 1:1-kontrol. GMS har udviklet en integreret kontrolprocedure for at forebygge fejl i digitaliseringen.

4Efterbehandling

De digitaliserede filer bliver redigeret og inkorporeret i en rapport i overensstemmelse med kundens ønsker og krav. Kildematerialerne bliver returneret på den aftalte dato sammen med de digitaliserede filer.

Chartre

Chartre har enestående kulturel og historisk værdi. Det er dokumenter, der stammer fra middelalderen og frem til det 19. århundrede. I de fleste tilfælde er teksten skrevet på pergament, med et eller flere segl. Chartre har ofte et stort format og opbevares i særlige skabe.

Seglene pergamentets skrøbelighed kræver, at digitaliseringen udføres med kirurgisk præcision. Her handler det ikke bare om præcision med hensyn til billedkvalitet, men også med hensyn til den måde, chartrerne håndteres på. Denne omhyggelighed er noget, som vores specialister mestrer som ingen andre, og det er dette, der gør, at vi med rette kan kalde os specialister.

Digitalisering ’i marken’

På grund af chartrenes sårbarhed digitaliserer vi dem ofte ude hos kunden. Vi behøver således ikke tage chartrerne ud af magasinet. Vi samler vores eget udstyr og vores egne specialister og rykker ud til jer. Det er, hvad vi forstår ved service.

Relaterede projekter