Array

Begär information

Har du en fråga? Låt oss veta och vi kommer kontakta dig inom en arbetsdag!

Medeltidsbrev

Medeltidsbrev, eller diplom, är förteckningar över alla möjliga olika typer av avtal och lagar. Oftast är de nedskrivna på pergament och för det mesta är de försedda med ett eller flera sigill. Dessa avtal kan vare daterade så tidigt som till början av medeltiden.

Digitalisering av arkiv

1Förteckning över samlingen

Innan vi påbörjar digitaliseringsprocessen upprättar vi en förteckning över samlingen. Vi går noga igenom era krav och önskemål. Vi involverar våra specialister i processen, och de bidrar med sin expertis inom respektive område.

2Projektplan

När vi har upprättat en förteckning över samlingen tar vi fram en projektplan som är anpassad efter det aktuella projektet. Varje projekt är unikt, och det gäller naturligtvis även projektplanen. Projektplanen tas fram i samarbete med kunden.

3Utförandet

Efter godkännande från båda parter kan vi börja digitalisera. GMS övervakar digitaliseringen, antingen genom stickkontroller eller genom en 1:1-kontroll. GMS har tagit fram ett integrerat kontrollförfarande för att förebygga fel under digitaliseringen.

4Efterbehandling

De digitaliserade filerna redigeras och sammanställs i en rapport i enlighet med kundens önskemål och krav. Källmaterialet returneras på avtalat datum tillsammans med de digitaliserade filerna.

Medeltidsbrev

Medeltidsbrev har ett unikt kulturellt och historiskt värde. Det är dokument som skrevs på medeltiden och fram till 1800-talet. Oftast har texten skrivits på pergament och har ett eller flera sigill. Medeltidsbreven är ofta av stort format och förvaras i speciella skåp.

Sigillen och pergamenten är ömtåliga och kräver att digitaliseringen utförs med kirurgisk precision. Här handlar det inte bara om millimeterprecision med tanke på bildkvaliteten, utan även med hänsyn till sättet som breven hanteras. Denna noggrannhet är något som våra specialister bemästrar bättre än någon annan, och det gör att vi med rätta kan kalla oss specialister.

Digitalisering ”på plats”

Eftersom medeltidsbreven är så känsliga digitaliserar vid dem ofta på plats hos kunden. Då behöver vi inte ta ut dem från magasinet. Vi samlar ihop vår egen utrustning och våra specialister och kör till er. Det är det vi kallar service.

Apropå