Samarbete med stadsarkivet i Rotterdam

Stadsarkivet i Rotterdam – som man skulle kunna kalla ett slags ”offentligt minne” – är en fantastisk källa till kunskap om stadens historia: Här finns dokument om bombningarna under andra världskriget, men också om stadens ställning som centrum för Nederländernas ekonomi. Det är väl värt besväret att göra dessa källor tillgängliga.

Stadsarkivet strävar efter att förmedla Rotterdams historia till allmänheten. Målet är att öka invånarnas kunskap om historian. Digitaliseringen av stadsarkiven är ett avgörande steg i processen med att sprida denna kunskap till en bred publik, och det är anledningen till att stadsarkivet samarbetar med GMS.

Digitaliseringsprojekt

GMS har genomfört åtskilliga digitaliseringsprojekt åt stadsarkivet i Rotterdam under de senaste åren. Flera digitaliseringsprojekt genomfördes 2014, bland annat digitaliseringen av notariearkiv och personregister. GMS har dessutom digitaliserat arkiven hos en stor dagstidning.

”Samarbetet med GMS löpte mycket smidigt och professionellt,” säger koordinatorn för digitaliseringsarbetet i Rotterdam. ”Digitaliseringen av personregistret har gått enligt planen. Man var tvungen att byta ut hälften av registren i stadsarkivet under projektets gång för att inte störa indexeringen, men det var inga problem. GMS har genomfört digitaliseringsprojektet till vår fulla belåtenhet.”

Stadsarkivet i Rotterdam

Stadsarkivet i Rotterdam – eller Rotterdams ”minne” – är unikt. Det är ett av de äldsta arkiven i Nederländerna och går tillbaka till 1857. Under de gångna 158 åren har Rotterdam utvecklats till att bli den stad den är idag. Rotterdam präglas av entreprenörskap, framåtanda och nytänkande, vilket finns dokumenterat i stadsarkivet. Stadsarkivet i Rotterdam var ett av de första arkiven i Holland som skapade sin egen ”e-depot” [ett arkiveringssystem för långtidslagring och bevarande av statisk information].

GMS

Som expert inom digitalisering har GMS varit involverade i många digitaliseringsprojekt, bland annat digitaliseringen av stadsarkivet i Rotterdam. Andra lokala institutioner som vi arbetar för är stadsarkiven i Amsterdam och Haag, men vi digitaliserar också kulturarv åt institutioner med mindre arkiv.

 

“Jag vill ha ett dokument som alltid är tillgängligt överallt – oavsett om man sitter på sitt kontor eller 15 mil från land på en produktionsplattform. ”
  • ENGIE Document Controller