Digitalisering av böcker kräver specialistkompetens

Begär information

Har du en fråga? Låt oss veta och vi kommer kontakta dig inom en arbetsdag!

Böcker och handskrifter

Många gamla, handskrivna texter innehåller värdefull kunskap som är värd att digitalisera. Böcker fungerar som uppslagsverk för kunskap och forskning i vårt samhälle. Om du vill digitalisera dina böcker eller manuskript har du hittat rätt.

Vår färdplan för digitalisering av häftat material

1Projektplan

GMS utarbetar en individuell projektplan för varje enskilt projekt. I denna plan integreras datum, avtal och deadlines. Projektledaren hjälper dig.

2Dokumentation och förberedelse av källmaterialet

Vi upprättar en förteckning över källmaterialet och transporterar det i samråd med kunden. Avtalen bekräftas ännu en gång innan digitaliseringen påbörjas.

3Genomförande av digitaliseringen

Gamla tidningar och tidskrifter digitaliseras på den kulturarvsinstitution där de normalt sett förvaras. Tidningarna och/eller tidskrifterna digitaliseras av GMS i enlighet med kundens önskemål och krav. GMS kan utföra antingen stickkontroller eller en 1:1-kontroll, och har tagit fram ett integrerat kontrollförfarande för att förebygga fel.

4Efterbehandling och slutförande

De digitaliserade filerna redigeras och sammanställs i en rapport i enlighet med kundens önskemål och krav.

Lång erfarenhet

GMS har under många år arbetat med att digitalisera böcker och manuskript åt olika organisationer. Metoden som vi använder för att digitalisera dina böcker och manuskript beror på deras skick och format.

Vi digitaliserar åt universitet, vetenskapliga organisationer och kulturinstitutioner. Vi använder oss av digitaliseringsutrustning som vi själva har utvecklat.

Behöver du digitalisera häftat material? Det fixar GMS!

Vid digitalisering av häftade böcker använder vi specialutrustning, så att vi kan uppnå resultat med hög kvalitet. Vi utvecklar och förbättrar vår utrustning dagligen.

Som en av få existerande digitaliseringsspecialister lever vi upp till Metamorfozes hårda kvalitetskrav, som sätts av det kungliga nederländska biblioteket. GMS kan även digitalisera arkiv av mer speciell karaktär. Vi använder särskild utrustning som vi själva har designat och byggt.

Vetenskapliga publikationer

GMS digitaliserar publikationer och böcker flera olika universitet och vetenskapsorganisationer, till exempel TNO (den nederländska organisationen för tillämpad forskning). Vi fokuserar rakt igenom på kvalitet! Som kvalitetsmedveten partner fokuserar vi på att få den bästa bildkvaliteten och den bästa optiska teckenigenkänningen (OCR). Detta gör att du kan vara säker på att faktiskt kunna använda det färdiga resultatet.

Vi digitaliserar dessa publikationer på två sätt beroende på om de är häftade eller ohäftade. Ohäftade böcker skär vi upp så att digitaliseringen går snabbare. Om din bok inte är unik, så är detta ett bra alternativ!

Apropå