Flera hundra år gamla medeltidsbrev

Tusentals medeltidsbrev förvaras i Brabants historiska informationscenter (BHIC). Dokumenten skrevs på medeltiden och fram till 1800-talet. Medeltidsbrev, eller diplom, är förteckningar över alla möjliga olika typer av avtal och lagar. Oftast är de nedskrivna på pergament och försedda med ett eller flera sigill.

Många av dokumenten kunde studeras med hjälp av kopior i BHIC:s studiesal. I vissa fall kunde originalen hämtas ut från lagret.

Men det innebar vissa svårigheter. Transporten till och från den externa placeringen medförde vissa praktiska problem. Dessutom var största delen av breven förseglade med det konserverande materialet lexan, en genomskinlig polykarbonat. Att ta bort lexanförseglingen var inte ett alternativ, då det skulle förstöra kuverten. Ljusreflexerna från lexanförseglingen skapade ytterligare problem.

Efter en noggrann genomgång av olika leverantörer bestämde sig BHIC för att GMS var den bästa kandidaten. I samråd med de externa fotograferna och efter olika tester visade det sig att rätt konfigurering och rätt tekniska resurser skulle ge tydliga, läsbara skannade bildar utan störande ljusreflexer. Dessutom kunde projektet utföras lokalt hos BHIC där medeltidsbreven förvarades. Det innebar att de logistiska utmaningarna i stort sett försvann. BHIC är mycket nöjda med resultatet, som kan beundras på www.bhic.nl.