Charters van honderden jaren oud

In de depots van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) worden duizenden charters bewaard, daterend van de diepe middeleeuwen tot in de negentiende eeuw. Het gaat hier om de schriftelijke vastlegging van allerlei soorten afspraken en rechtshandelingen, in de meeste gevallen geschreven op perkament, vaak met een of meer zegels eraan bevestigd.

Veel van deze charters konden door middel van kopieën in de studiezaal van het BHIC worden ingezien. Bij uitzondering worden de originelen uit het depot gehaald. BHIC had de wens om deze charters digitaal raadpleegbaar te stellen.

Hier zaten haken en ogen aan. Het vervoer van en naar de externe locatie leverde logistieke problemen op. Daarnaast zijn een groot deel van de charters uit behoudsoogpunt ingeseald in lexaan, een doorzichtige kunststof. Het verwijderen van het lexaan was hierin geen oplossing, aangezien dit het omhulsel zou vernielen. Het volgende probleem was de reflectie die de lexaan zou opleveren.

Na een gedegen procedure bleek GMS de geschikte partner te zijn. In overleg met fotografen binnen GMS en door het doen van enkele proeven bleek dat dankzij een goed gekozen opstelling en de juiste technische middelen de charters goed leesbaar opgenomen werden zonder hinderlijke reflectie. Bovendien kon het project ook nog eens bij het BHIC in het charterdepot zelf worden uitgevoerd, waardoor de logistieke rompslomp tot een minimum kon worden beperkt. BHIC is zeer tevreden met het resultaat en dit zal binnenkort op www.bhic.nl te bewonderen zijn.

Gerelateerde producten