Informatie aanvragen

Heeft u een vraag? Laat het ons weten en we nemen binnen één werkdag met u contact op!

Incompany Dienstverlening

Sommige instellingen kiezen bewust ervoor om de archiefstukken in eigen huis te digitaliseren. Sommige archieven zijn te vertrouwelijk of zijn te fragiel om getransporteerd te worden. Andere stukken worden te vaak geraadpleegd.

Waardevolle archieven

Archieven kunnen een historische waarde bevatten en zeer oud zijn. Daardoor is het niet raadzaam om deze archieven te transporteren. GMS biedt de mogelijkheid om op locatie te digitaliseren, om zodoende het waardevolle materiaal minimaal te belasten. Denk hierbij ook eens aan de speciale klimaateisen. Het klimaat kan grote invloed uitoefenen op de archieven en daardoor is het soms niet raadzaam deze buitenshuis te digitaliseren.

Vertrouwelijke archieven

Archieven bevatten soms zeer waardevolle informatie. Als deze informatie op straat komt te liggen heeft dit zeer grote gevolgen voor de gehele organisatie. De beveiliging van de archieven dient ten alle tijden optimaal te zijn. Ook voor deze archieven biedt GMS de mogelijkheid om op locatie te digitaliseren. Zodoende worden risico’s voor verlies uitgesloten.

Gerelateerd