Incompany Dienstverlening - Charters Stadsarchief Kampen

Sinds jaar en dag digitaliseren wij diverse archieven op locatie van de klant, wij noemen dit concept ook wel Incompany Dienstverlening. Sommige klanten kiezen er bewust voor om archiefstukken in eigen huis te digitaliseren. Dit doen zij omdat het archief ofwel te vertrouwelijke informatie bevat, te fragiel is om te vervoeren of omdat het archief te vaak wordt geraadpleegd.

Waardevolle archieven

Culturele archieven  zijn soms van een dusdanig fragiele staat, dat het niet raadzaam is om deze archieven te transporteren. Factoren als fluctuaties van de luchtvochtigheid, en belasting van de archiefstukken kunnen destructieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van de fysieke stukken. Er zijn dus situaties waarbij het  raadzaam is om archiefstukken niet of zo min mogelijk te transporteren.

 

Klantcase:  Stadsarchief Kampen Digitaliseert charters

Kampen is een stad met een rijke historie.  Zo was de stad in de Hanzeperiode één van de meest toonaangevende steden van Noordwest-Europa. Al in de 13e eeuw dreef de stad Kampen handel in het Oostzeegebied en kreeg Kampen recht op een eigen nederzetting langs de Oostzeekust. Toentertijd werden gemaakte afspraken en rechtshandelingen al schriftelijk vastgelegd, veelal op perkament met zegels ter bevestiging. De belangrijkste is verwoord in het oudste document uit 1251 van koning Abel van Denemarken en wordt bewaard in het Stadsarchief Kampen.

 

Het Stadsarchief Kampen heeft alle bewaarde charters uit deze tijd onder haar beheer, en heeft in 2015 GMS de opdracht gegeven om deze charters te digitaliseren.

 

Werkwijze Stadsarchief Kampen

Het Stadsarchief Kampen wilde naast de digitalisering van de kwetsbare charters de charters laten conserveren door het restauratie atelier VANWAARDE te Helmond. Door de staat van de charters was het wenselijk om deze zo min mogelijk te vervoeren, daarom zijn deze charters  in Helmond geconserveerd als gedigitaliseerd. GMS heeft de juiste apparatuur voor digitalisering tijdelijk verhuisd naar het depot van VANWAARDE. Met deze apparatuur is onze fotograaf Kevin Smidt vervolgens aan de slag gegaan met het digitaliseren van de ruim 3.500 charters, een proces dat enkele maanden heeft geduurd en begin maart 2016 is afgerond.  Het resultaat mag er zijn, een mooi project met een goede afloop: Digitale toegang tot belangrijke stukken uit de rijke historie van de stad.