Hundrede år gamle chartre

Tusinder af chartre bliver opbevaret i Brabrants Historiske Center (BHIC). Chartrene stammer fra den tidlige middelalder og frem til det nittende århundrede. Chartre er optegnelser over alle mulige former for aftaler og love, i de fleste tilfælde nedfældet på pergament, og ofte med ét eller flere segl.

Det kunne godt lade sig gøre at studere mange af disse chartre ved at anvende kopierne af dem på BHIC’s læsesal. I særlige tilfælde kunne originalerne tages ud af depotet.

Der var dog nogle udfordringer. Transport til og fra den eksterne placering medførte nogle praktiske problemer. Desuden var hovedparten af chartrene forseglet med det konserverende materiale lexan, et gennemsigtigt polycarbonat. At fjerne lexanforseglingen var ikke en mulighed, idet det ville ødelægge kuverten. Lysrefleksioner fra lexanforseglingen gav yderligere problemer.

Efter en grundig gennemgang af leverandører stod det klart for BHIC, at GMS var det bedste match. I samråd med de eksterne fotografer og efter forskellige tests viste det sig, at den rigtige opsætning og de rigtige tekniske ressourcer ville give tydelige, læsbare scanninger uden irriterende lysrefleksioner. Herudover kunne projektet udføres lokalt, i charterdepotet hos BHIC. Dette betød, at de logistiske udfordringer blev reduceret til et minimum. BHIC er yderst tilfreds med resultaterne, som kan beundres påwww.bhic.nl.