Kwetbare foto's digitaliseren door vakspecialisten

Begär information

Har du en fråga? Låt oss veta och vi kommer kontakta dig inom en arbetsdag!

Foton och vykort

Det första holländska fotot togs av farmaceuten Willem Hallegraeff den 25 november 1839. Bilder berättar mycket om historiska händelser. En bild säger mer än tusen ord. Det är alltså inte konstigt att många väljer att digitalisera sina foton.

Digitalisering av arkiv

1Förteckning över samlingen

Innan vi påbörjar digitaliseringsprocessen upprättar vi en förteckning över samlingen. Vi går noga igenom era krav och önskemål. Vi involverar våra specialister i processen, och de bidrar med sin expertis inom respektive område.

2Projektplan

När vi har upprättat en förteckning över samlingen tar vi fram en projektplan som är anpassad efter det aktuella projektet. Varje projekt är unikt, och det gäller naturligtvis även projektplanen. Projektplanen tas fram i samarbete med kunden.

3Utförandet

Efter godkännande från båda parter kan vi börja digitalisera. GMS övervakar digitaliseringen, antingen genom stickkontroller eller genom en 1:1-kontroll. GMS har tagit fram ett integrerat kontrollförfarande för att förebygga fel under digitaliseringen.

4Efterbehandling

De digitaliserade filerna redigeras och sammanställs i en rapport i enlighet med kundens önskemål och krav. Källmaterialet returneras på avtalat datum tillsammans med de digitaliserade filerna.

Historia

En bild säger mer än tusen ord. Därför är det inte förvånande att många organisationer och kulturella institutioner har metervis, eller till och med kilometervis, foton och vykort i sin ägo. Många historiska samlingar bestående av fotoalbum från bland annat olika företag väntar på att digitaliseras och visas upp. GMS hjälper gärna till att digitalisera dina värdefulla foton.

Känslighet

I vissa fall är bilderna mycket känsliga och måste behandlas med största försiktighet. GMS har specialutrustning för digitalisering av sådana foton. Dessutom arbetar GMS bara med sakkunniga experter, som har många års erfarenhet inom digitalisering av foton. Det är därför GMS genom digitalisering kan säkra kvaliteten och bevarandet av bilderna.

Har du själv (känsliga) foton som du vill digitalisera? Kontakta oss för en offert!

Apropå