Begär information

Har du en fråga? Låt oss veta och vi kommer kontakta dig inom en arbetsdag!

Digitalisering av arkiv

Vill du kunna arbeta 100 % digitalt? Det finns många fördelar med att digitalisera dina arkiv. Tänk bara på vilken effektivitet digitaliseringen kommer att innebära! Hela ditt arkiv kan bli centralt tillgängligt på internet för all behörig personal. Dessutom frigör digitalisering enorma mängder utrymme och bidrar till en avsevärd platsbesparing.

Digitalisering av arkiv

1Förteckning över samlingen

Innan vi påbörjar digitaliseringsprocessen upprättar vi en förteckning över samlingen. Vi går noga igenom era krav och önskemål. Vi involverar våra specialister i processen, och de bidrar med sin expertis inom respektive område.

2Projektplan

När vi har upprättat en förteckning över samlingen tar vi fram en projektplan som är anpassad efter det aktuella projektet. Varje projekt är unikt, och det gäller naturligtvis även projektplanen. Projektplanen tas fram i samarbete med kunden.

3Utförandet

Efter godkännande från båda parter kan vi börja digitalisera. GMS övervakar digitaliseringen, antingen genom stickkontroller eller genom en 1:1-kontroll. GMS har tagit fram ett integrerat kontrollförfarande för att förebygga fel under digitaliseringen.

4Efterbehandling

De digitaliserade filerna redigeras och sammanställs i en rapport i enlighet med kundens önskemål och krav. Källmaterialet returneras på avtalat datum tillsammans med de digitaliserade filerna.

Kvalitet i ditt digitala arkiv

Att digitalisera och skanna arkiv är en konst – en konst som GMS kan bättre än de flesta. Vi har kunskapen och erfarenheten för att ge värdefulla råd till företag som precis börjat utforska möjligheterna inom området. Vi har specialister med utbildning inom flera olika områden, och som i samarbete med kunden kan tänka ut den rätta lösningen på ett komplext problem.

Det är vår styrka. Vi undersöker ditt arkiv ur olika professionella perspektiv. Som en aktör som aldrig kompromissar med kvaliteten siktar vi högre än att bara producera skanning av hög kvalitet. Kvalitet genomsyrar hela vår organisation och omfattar såväl kvaliteten på skannade objekt som optimering av själva processen. Sammantaget gör allt detta att vi kan garantera att hela projektet kommer att hålla högsta kvalitet.

Specialister på digitalisering av arkiv

GMS har fokuserat på digitalisering av arkiv i över 30 år. Under dessa 30 år har GMS skannat miljontals objekt.

GMS arbetar på bred front. Vi har digitaliserat arkiv åt företag som Friesland Campina BP, Heineken och många fler.  Om man skulle lägga alla pappersarkiv som GMS har digitaliserat i en stapel skulle den bli flera hundra meter hög. Källmaterialet har bestått av allt från kompletta företagsarkiv och patientjournalarkiv till statliga administrativa handlingar. Du kan läsa mer om detta under våra referenser.

Vårt fokus är tydligt. GMS står för kvalitet och innovation, precis som våra kunder.

En pålitlig partner

Vi investerar konstant i hårdvara och mjukvara för att kunna erbjuda de bästa lösningarna. Det innebär att vi kan skräddarsy vår utrustning. Om du har specifika krav på digitaliseringen – tala om det för oss!

Dessutom är GMS ett digitaliseringsföretag som helt och fullt lever upp till de lagstadgade kraven. Ytterligare en fördel är alltså att ditt digitala arkiv uppfyller lagstiftningen. Oavsett vilka önskemål du har när det gäller ditt arkiv, så ser GMS till att inget lämnas åt slumpen.

Om du överväger att påbörja ett digitaliseringsprojekt men vill ha mer information först, så är du välkommen att kontakta oss.

Apropå