Begär information

Har du en fråga? Låt oss veta och vi kommer kontakta dig inom en arbetsdag!

Tidningar och tidskrifter

Organisationer och institutioner förvarar ofta berg av tidningar. Tidningar med fantastiska reportage, intressanta berättelser och nyheter som en gång var aktuella. En tidning fångar ett avsnitt hur historien. Digitalisering är lösningen för att bevara dessa tidningar och tidskrifter. Digitalisering innebär också att tidningarna blir tillgängliga för en stor publik.

Vår färdplan för digitalisering av häftat material

1Projektplan

GMS utarbetar en individuell projektplan för varje enskilt projekt. I denna plan integreras datum, avtal och deadlines. Projektledaren hjälper dig.

2Dokumentation och förberedelse av källmaterialet

Vi upprättar en förteckning över källmaterialet och transporterar det i samråd med kunden. Avtalen bekräftas ännu en gång innan digitaliseringen påbörjas.

3Genomförande av digitaliseringen

Gamla tidningar och tidskrifter digitaliseras på den kulturarvsinstitution där de normalt sett förvaras. Tidningarna och/eller tidskrifterna digitaliseras av GMS i enlighet med kundens önskemål och krav. GMS kan utföra antingen stickkontroller eller en 1:1-kontroll, och har tagit fram ett integrerat kontrollförfarande för att förebygga fel.

4Efterbehandling och slutförande

De digitaliserade filerna redigeras och sammanställs i en rapport i enlighet med kundens önskemål och krav.

Bevarande

Vi digitaliserar alla sorters tidningsformat för att säkra bevarandet av dem: från tidningsurklipp till tidningar i storformat. När tidningarna har digitaliserats kan du arbeta med dem utan att skada de fysiska originaltidningarna. GMS kan digitalisera tidningar i alla format och storlekar. Dessutom kan GMS digitalisera dina tidningar till önskat filformat.

Tillgänglighet

Historiska tidningar är en av de mest använda arkivkällorna på internet. Ofta drar historiska tidningar till sig ett stort intresse från en bred publik. Tack vare digitalisering kan man nå en bred läsarskara genom att göra tidningarna tillgängliga digitalt. Användningen av optisk teckenigenkänning (OCR) i arbetet med dessa filer gör dessutom tidningarna sökbara, vilket är ännu mer intressant för dina läsare.

Utrustning som vi själva har utvecklat

Tack vare GMS egenutvecklade utrustning har vi kapacitet att digitalisera tidningar extremt effektivt. Häftade tidningar kan digitaliseras med Allmisc 6000. Denna maskin har en så kallad ”bokvippa”, som håller sidorna på exakt samma avstånd från kamerasystemet, vilket ger ett optimalt slutresultat. Med GMS egenutvecklade utrustning kan vi även digitalisera tidningar i storformat.

Projektet ”Nyheter från det stora kriget”

Ett vackert exempel på ett lyckat digitaliseringsprojekt är ”Nyheter från det stora kriget” som vi genomförde åt flamländska arkiveringsinstitutet (VIAA). Här digitaliserade GMS över 270 000 tidningssidor i mycket hög kvalitet. Dessa finns på https://viaa.be/en.

Har du tidningar som du vill digitalisera, eller vill du veta mer om möjligheterna? Kontakta oss för en icke bindande offert.