Begär information

Har du en fråga? Låt oss veta och vi kommer kontakta dig inom en arbetsdag!

Digitalisering av diabilder

Många arkiv och företag har en skattkammare av diabilder. För länge sedan förevigades gamla bilder, historiska händelser och eleganta byggnadsverk på diabilder. Vi kan inte bara passivt se på hur dessa bilder faller offer för tidens tand.

Vår färdplan för digitalisering av diabilder

1Förteckning över diabilderna

Innan GMS digitalisar diabilderna sammanfattar vi vilket det förväntade slutresultatet ska vara. Och när det gäller källmaterialet: Vilken typ av diabilder gäller det, vilket format har de och vilka önskemål och krav har du som kund. Dessa frågor klargörs innan GMS börjar digitalisera diabilderna.

2Anpassning

När en förteckning har upprättats sätter en av våra specialiserade fotografer i gång med att konfigurera digitaliseringsutrustningen genom att ställa in den på ”digitaliseringsläget för diabilder”. För att uppnå perfekt kvalitet arbetar vi på GMS med digitaliseringsutrustning som vi själva har utvecklat. Därmed kan fotograferna fokusera på färg, upplösning och filformat.

3Genomförande

När inställningarna är klara börjar specialisten digitalisera diabilderna. För varje diabild bedömer vi hur man uppnår bästa möjliga färgkvalitet, skärpa och djup. Det här sättet att arbeta säkerställer ett optimalt resultat.

4Bildbehandling

Efter digitaliseringen av diabilderna behandlas de av vår specialist. Korrekt bildformat, namn och andra egenskaper läggs till. Efterbehandlingen omfattar också en kontroll av filen i sin helhet.

Tillgänglighet

Den information som finns i diabilder är tyvärr mycket svårtillgänglig. Allt eftersom som både diabilderna och projektorerna åldras blir det allt svårare att se bilderna. Genom att digitalisera diabilderna bevaras både bilder och information.

Att digitalisera diabilder kräver specialistkompetens. GMS är experter på att digitalisera diabilder och har lång erfarenhet inom området. Man måste vara mycket försiktig med källmaterialet och uppmärksam på kvaliteten hos resultatet. GMS arbetar med rätt utrustning och alltid med största noggrannhet. Detta gör att diabildernas kvalitet konserveras på bästa tänkbara sätt.

Professionell digitalisering

Digitalisering av diabilder kräver professionella arbetsmetoder och kunskap om materialet. Under digitaliseringen fokuserar GMS på bildkvaliteten. Vi använder inga standardlösningar, utan siktar i stället på bästa möjliga kvalitet för varje enskild diabild.

Eftersom vi väljer den bästa upplösningen och använder färgkorrigering blir den digitaliserade produkten otroligt snygg och har en enastående bildkvalitet. Små detaljer på diabilden blir plötsligt åter synliga. Vi ändrar till och med färgtätheten och andra egenskaper för varje enskild diabild för att uppnå en perfekt balans.

Erfarenhet av digitalisering av diabilder

GMS kan skapa digitala filer från negativ, diabilder och till och med från glasplåtar. Under många år har vi hjälpt såväl små som stora organisationer. Den här typen av arbete utför vi åt exempelvis BMW och det nederländska försvarsministeriet.

Baserat på bland annat vår erfarenhet har vi genom åren optimerat våra arbetsmetoder. Nu är bilderna tillgängliga för alla.

Apropå