Från en historisk, halvfärdig produkt till en modern slutprodukt...

Begär information

Har du en fråga? Låt oss veta och vi kommer kontakta dig inom en arbetsdag!

Digitalisering av negativ

Negativ är mycket känsliga. Eftersom de lätt kan skadas kan kvaliteten i hela samlingen snabbt försämras. Tack vare digitalisering av negativ kan historiskt material bevaras.

Digitalisering av arkiv

1Förteckning över samlingen

Innan vi påbörjar digitaliseringsprocessen upprättar vi en förteckning över samlingen. Vi går noga igenom era krav och önskemål. Vi involverar våra specialister i processen, och de bidrar med sin expertis inom respektive område.

2Projektplan

När vi har upprättat en förteckning över samlingen tar vi fram en projektplan som är anpassad efter det aktuella projektet. Varje projekt är unikt, och det gäller naturligtvis även projektplanen. Projektplanen tas fram i samarbete med kunden.

3Utförandet

Efter godkännande från båda parter kan vi börja digitalisera. GMS övervakar digitaliseringen, antingen genom stickkontroller eller genom en 1:1-kontroll. GMS har tagit fram ett integrerat kontrollförfarande för att förebygga fel under digitaliseringen.

4Efterbehandling

De digitaliserade filerna redigeras och sammanställs i en rapport i enlighet med kundens önskemål och krav. Källmaterialet returneras på avtalat datum tillsammans med de digitaliserade filerna.

Negativ – bland annat glasplåtar – är vanligtvis omkring hundra år gamla. Dessa negativ innehåller ofta bilder med ett unikt historiskt värde. Självklart måste negativen behandlas med stor försiktighet, men trots detta kommer de förr eller senare att bli smutsiga. Dessutom kommer kvaliteten på bilderna att bli sämre till följd av felaktig hantering av negativen. Utrustningen för att visa glasnegativ håller gradvis på att försvinna.

Försiktighet och noggrannhet

Som du ser finns det många goda skäl till att digitalisera dina negativ. GMS kan skanna och digitalisera dina negativ professionellt och därmed bevara deras kvalitet. GMS har utvecklat specialutrustning för denna typ av negativ, som bevarar kvaliteten hos originalnegativet i digital form. Tack vare denna avancerade teknologi kan GSM skapa en optimal digital fil baserat på negativet.

Har du själv negativ som du vill digitalisera? Kontakta GMS så hjälper vid dig.

Apropå