Samlingen av magasin har blivit tillgänglig digitalt

MoMu Antwerpen är ett dynamiskt museum som inspirerar sina besökare med nya utställningar varje år. Materialet från de många samlingarna används för att berätta historien om en designer eller presentera ett specifikt tema.

Samlingen

MoMu har ett stort lager av information som utgör grunden till sammansättningen av de nya samlingarna. I MoMus omfattande samlingar förvaras stora mängder information. En av dessa samlingar består av en stor uppsättning magasin, som omfattar tusentals häften och tiotusentals sidor med värdefulla upplysningar om olika historiska perioder och designers.

Digitaliseringen

Som en del av storskaliga projektet ”Europeana Fashion” har MoMu valt att göra denna samling av magasin tillgänglig digitalt. Hela samlingen kan ses på www.europeana.eu.

Processen

Efter en noggrann upphandlingsprocess tillföll digitaliseringen av magasinen GMS. GMS har utvecklat proceduren för att digitalisera samlingen av magasin in i minsta detalj. GMS har tagit hänsyn till olika faktorer som kan påverka digitaliseringen, exempelvis tät häftning, genomträngligt papper och dålig tryckkvalitet.

För att uppfylla kraven använder GMS digitaliseringsutrustning som har utvecklats internt. Tack vare denna utrustning har GMS kunnat säkerställa digitalisering i så hög kvalitet som möjligt.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om projektet.

“Det är viktigt att man har tagit fram en bra struktur innan digitaliseringen påbörjas. Annars uppnår man inte den effektivitet som gör digitalisering till en fördel. ”
  • Bram Groenendijk VD, GMS

Gerelateerde producten