Samenwerking met stadsarchief Rotterdam

Het openbare geheugen van Rotterdam, een geheugen waarin ontzettend veel gebeurd is. Te denken valt aan het bombardement, maar ook aan Rotterdam als het economische hart van Nederland. Het is waardevol om deze bronnen ter beschikking te stellen.

Het Stadsarchief is continu actief het verhaal van Rotterdam naar buiten te brengen. Doelstelling hiervan is om de kennis over het verleden te vergroten.  Om deze kennis met een groot publiek te delen is digitalisering essentieel. Om deze reden werkt het Stadsarchief goed samen met GMS.

Digitaliseringstrajecten

In de afgelopen jaren heeft GMS diverse digitaliseringsprojecten voor het Stadsarchief Rotterdam gedigitaliseerd. In 2014 heeft GMS diverse digitaliseringsprojecten uit mogen voeren. Onder andere het digitaliseren van notariële archieven en het digitaliseren van burgerlijke stand. GMS heeft daarbij eveneens in de afgelopen jaren een groot krantenproject mogen digitaliseren.

“Het contact met GMS was steeds prettig en zakelijk”, aldus de coördinator Digitalisering. “Het digitaliseren van de Burgerlijke stand is volgens planning verlopen. Ook het gaandeweg wisselen van de helft van de registers om de indexering bij het Stadsarchief niet te onderbreken was geen probleem. Het digitaliseringsproject is door GMS naar volle tevredenheid uitgevoerd.”

Stadsarchief Rotterdam

Het geheugen van Rotterdam is veelzeggend. als één van de oudste archieven van het land is het stadsarchief ontstaan in 1857 om dit geheugen te bewaren. In deze 158 jaar is  Rotterdam gevormd. Gevormd tot de stad die het nu is. Rotterdam is ondernemend, energiek en grensverleggend. Dit straalt door in het Stadsarchief. Als één van de eerste archieven in Nederland bouwde het Stadsarchief Rotterdam haar e-depot.

GMS

Als digitaliseringsexpert is GMS nauw betrokken bij vele digitaliseringsprojecten van onder meer het stadsarchief Rotterdam. Andere trouwe archiefinstellingen die wij mogen bedienen zijn onder meer het Stadsarchief van Amsterdam, Den Haag en het Utrechts Archief, maar ook voor kleinere archiefinstellingen digitaliseert GMS cultureel erfgoed.