Begär information

Har du en fråga? Låt oss veta och vi kommer kontakta dig inom en arbetsdag!

Metamorfoze

Den nederländska regeringen startade Metamorfoze-projektet för att förhindra att Nederländernas kulturarv förfaller. Projektet fokuserar på konservering av kulturarv.

Digitalisering i Metamorfoze-kvalitet

1Projektplan

GMS har varit involverade i Metamorfoze från dag ett, och har stor erfarenhet av att genomföra dessa projekt. Därför vet GMS precis vad som krävs för att uppnå Metamorfoze-kvalitet. GMS utarbetar en komplett projektplan som beskriver varje steg i processen. Projektplanen är mycket detaljerad.

Vi beskriver även samspelet mellan dig som kund, kungliga nederländska biblioteket och GMS, samt när leveranser till det kungliga nederländska biblioteket kommer att ske och vilka som är våra respektive roller i processen.

2Dokumentation och inmatning

GMS gör en förteckning över materialet och fastställer krav och önskemål enligt beskrivningen i Metamorfoze. GMS känner till kundens förväntningar. Materialet friges [för skanning] efter samråd med och godkännande av kunden.

3Utförandet av Metamorfoze

Beroende på materialet digitaliserar vi det enligt beskrivningen i projektplanen. GMS har tagit fram en separat verifikationsprocess som är skräddarsydd för Metamorfoze. 1:1-kontroll, dagliga målsättningar, testpartier och andra åtgärder beskrivs i detalj i verifikationsprocessen. Detta säkerställer att Metamorfoze-projektet genomförs korrekt.

4Digitala filer

GMS behandlar materialet utifrån typen av material. Under behandlingen övervakas indexeringen och struktureringen av filerna noggrant. När processen är slutförd återlämnar GMS i samråd med kunden materialet tillsammans med de digitala filerna.

Metamorfoze i teorin

Strikta krav på digitalisering, skanning och verifikation går hand i hand med Metamorfoze-projektet. Det kungliga nederländska biblioteket säkerställer högsta möjliga kvalitet i samarbete med utförande part. Genom att använda färgkort, 1:1-kontroller och specifika målsättningar uppfyller GMS även de högsta kvalitetskraven.

Metamorfoze i praktiken

GMS har varit involverade i Metamorfoze-projektet från dag ett. GMS har utvecklat särskilda, interna procedurer för att digitaliseringen ska hålla högsta kvalitet. En medarbetare på det kungliga nederländska biblioteket säger: ”GMS är ett företag som på ett ytterst kompetent sätt utför digitalisering som lever upp till kraven i Metamorfoze.” Just nu är GMS i full färd med att digitalisera arkiv i flera olika Metamorfoze-projekt.

Metamorfoze-digitalisering

Erfarenhet är mycket viktigt när man digitaliserar på en kvalitetsnivå som Metamorfozes. Under de senaste åren har GMS digitaliserat olika samlingar i enlighet med Metamorfozes krav. Tack vare sin erfarenhet och en optimerad digitaliseringsprocess utför GMS rutinmässiga digitaliseringar av bilder enligt Metamorfoze Light-kvalitetskriterierna. GMS har dokumenterad expertis inom digitalisering av denna typ av samlingar i enlighet med den kvalitetsnivå som krävs.

Vill du veta mer om Metamorfoze-projektet eller om digitalisering av dokument i allmänhet? Kontakta oss så berättar vi mer om vilka möjligheter som finns!.

Apropå