Digital arkivering

  • ✓ Vad det än är, digitaliserar vi det
  • ✓ Digitalisera, skanna och hantera
  • ✓ Det finns alltid en skräddarsydd lösning
Digital arkivering innebär en rad olika fördelar för er organisation. Till att börja med lagras era dokument säkert i en digital miljö. Det innebär att risken att förlora viktiga dokument reduceras till ett absolut minimum. Dessutom kräver lösningen mindre fysiskt lagringsutrymme för ert arkiv, och datan blir lättare att tillgå. Vi rekommenderar att ni inte väntar längre, påbörja digitaliseringen av era arkiv idag.

Digital arkivering med hjälp av ett erfaret digitaliseringsföretag

GMS är ett digitaliseringsföretag som hjälper er med digitaliseringen av era arkiv. Det gör ingen skillnad om arkivet endast består av dokument, eller om det även inkluderar negativ och bilder. Vi utvecklar en datastruktur som passar er arbetsprocess. På det sättet hjälper digital arkivering er att arbeta ännu effektivare. Datastrukturen skapas från en tydlig process med långvarig, bevisad effektivitet. Till att börja med granskar vi källdatan tillsammans med er och ert föredragna slutresultat, för att försäkra att arkivet konstrueras på ett sätt som passar ert företag på bästa sätt. Sedan skapar vi en handlingsplan som inkluderar alla deadlines och överenskommelser. När handlingsplanen har godkänts påbörjar vi digitaliseringen av era arkiv. Slutligen redigeras datan för att anpassas till er arbetsprocess.

Kontakta oss för digitalisering av era arkiv

Vill du veta mer om fördelarna med digital arkivering? Eller vill du att vi påbörjar digitaliseringen av era arkiv så snart som möjligt? Kontakta oss på telefonnummer +31 78 693 1300 och berätta hur du föreställer dig ert digitala arkiv. Tillsammans försäkrar vi att den digitala arkiveringen passar era arbetsprocesser perfekt.

Archiv