Digitalisere negativer

  • ✓ Vad det än är, digitaliserar vi det
  • ✓ Digitalisera, skanna och hantera
  • ✓ Det finns alltid en skräddarsydd lösning
Hos GMS rekommenderar vi att ni digitaliserar era negativ med vår hjälp, så att deras kvalitet förblir hög. Negativ är mycket ömtåliga vilket kan leda till att de slits med tiden. För att förhindra detta använder vi specialutrustning för att digitalisera negativen. Dina negativ kommer inte bara förbli oförändrade så att du kan bevara deras historik, de blir även mer lättåtkomliga.

Vi digitaliserar era negativ försiktigt med specialiserad utrustning.

Även om ni behandlar negativen ytterst försiktig kommer de utsättas för smuts och förslitning med tiden. Alternativen för granskning av negativen minskar även ju längre tiden går. För att skydda er samling och ge er fortsatt åtkomst till den bör ni digitalisera era negativ med hjälp från GMS. Vi gör detta med specialiserad utrustning och en stegvis process.
  • Inventering: Vi tar en noggrann titt på er samling och diskuterar möjligheten att digitalisera negativen.
  • Arbetsplan: Vi upprättar gemensamt deadlines och skriver ner våra överenskommelser kring negativens digitalisering.
  • Implementering: Efter ert godkännande påbörjar vi digitaliseringsprocessen. Den genomförs med yttersta omsorg och precision.
  • Behandling: De digitaliserade negativen redigeras utifrån era behov, och materialen och de digitala dokumenten levereras till er.

Fråga oss om möjligheterna att digitalisera er samling

GMS kan hjälpa er med mer än att digitalisera era negativ. Ni kan räkna med oss när det handlar om att digitalisera hela arkiv, bilder eller tidskrifter. Kontakta oss och berätta om era önskemål, så digitaliserar vi era data för att bibehålla deras kvalitet och försäkra att ni alltid har tillgång till dem. Du når oss på telefonnummer +31 78 693 1300.

Archiv