Dolda skatter gömda i svarta lådan

På stadsarkivet i Gent finns även stadens arkeologiska enhet. Stadsarkivets svarta låda rymmer Gents historiska arkiv från det tolfte århundradet och fram till idag. En begränsad andel av arkivets bilder har digitaliserats med kommentarer till varje bild. Bilderna har även gjorts tillgängliga och sökbara online via www.beeldbankgent.be.

På stadsarkivet i Gent finns även stadens arkeologiska enhet. Stadsarkivets svarta låda rymmer Gents historiska arkiv från det tolfte århundradet och fram till idag. En begränsad andel av arkivets bilder har digitaliserats med kommentarer till varje bild. Bilderna har även gjorts tillgängliga och sökbara online via www.beeldbankgent.be.

En av stadsarkivets gömda skatter är en samling affischer som ingår i polisens arkiv över 1900-talet (det moderna arkivets serie XVI). Den omfattar över 10 000 affischer, främst från perioden efter 1945. Samlingen blev till eftersom utgivaren var skyldig att ge polisen ett exemplar av alla affischer som trycktes i Gent för dokumentation. Förutom affischer med text som annonserar offentlig försäljning av mark och fastigheter, innehåller samlingen främst annonser för film, opera och teaterföreställningar osv. Den unika samlingen har inte bara ett odiskutabelt värde i form av historiska vittnesbörd – många av affischerna har dessutom en vacker design.

För att göra denna brokiga och omfattande samling av affischer tillgänglig – och även för att bevara de sköra pappersoriginalen digitalt – beslutade stadsarkivet att genomföra en gradvis digitalisering med kommentarer av hela samlingen. Samlingen har därefter gjorts offentlig på Gents (nya) bilddatabas online. På grund affischernas stora format (40 % av affischerna är större än format A1 och 5 % är större än A0), måste digitaliseringen ske externt. Uppgiften att fylla den första diskenheten med skannade bilder gick till GMS. Enligt önskemål från stadsarkivet fokuserade GMS i extra hög grad på att jämna ut de digitala bilderna enligt Metamorfozes kvalitetskrav. Resultatet är en fantastisk digital samling som är tillgänglig online via bilddatabasen [hemsida].

Gerelateerde producten