Verborgen parels uit de Zwarte Doos

Het Stadsarchief Gent bewaart in De Zwarte Doos – waar ook Stadsarcheologie zijn thuisbasis heeft – het historisch archief van de Stad Gent vanaf de 12de eeuw tot vandaag. Een beperkt deel van de beeldcollecties van het Stadsarchief is al gedigitaliseerd, op stukniveau beschreven én online ontsloten via www.beeldbankgent.be.

Eén van de ‘verborgen parels’ van het Stadsarchief is een affichecollectie die deel uitmaakt van het 20ste-eeuwse archief van de stedelijke politie (reeks XVI van het modern archief). Het gaat om ruim 10.000 affiches, voornamelijk uit de periode na 1945. Deze collectie kwam tot stand doordat van elke affiche die in Gent werd gepubliceerd, de uitgever een exemplaar als bewijsstuk aan de politie moest bezorgen. Naast tekstaffiches met aankondigingen van openbare verkopingen van gronden en gebouwen bevat de collectie vooral beeldaffiches met aankondigingen van film-, opera-, theatervoorstellingen etc. De unieke collectie heeft niet alleen een evidente historisch-documentaire waarde, vele affiches zijn ook nog eens prachtig vormgegeven.

Om deze (kleur)rijke affichecollectie beter te ontsluiten en ook met het oog op digitale preservatie van de fragiele, papieren originelen besloot het Stadsarchief de volledige collectie stapsgewijs te digitaliseren, te beschrijven en te publiceren op de (nieuwe) online Beeldbank van de Stad Gent. Wegens de grote formaten (40 procent van de affiches is groter dan A1, 5 procent zelfs groter dan A0) moest het digitaliseren extern gebeuren. Het scannen van de eerste schijf werd gegund aan GMS. Op vraag van het Stadsarchief besteedde GMS extra aandacht aan het rechtzetten van de digitale beelden volgens de Metamorfoze-norm. Het eindresultaat is een fraaie digitale collectie, die binnenkort via de Beeldbank toegankelijk wordt. Eerst moeten de affiches nog inhoudelijk worden beschreven en hiervoor zoekt het Stadsarchief nog ‘helpende handen’.

 

 

Gerelateerde producten