Stadsarchief Amsterdam en GMS sluiten meerjarige raamovereenkomst voor grootschalige digitalisering

10 maart 2017

Het Stadsarchief Amsterdam is het geheugen van de stad Amsterdam met 50 kilometer archief en beeldmateriaal. Als al dit materiaal gedigitaliseerd zou worden, zou dat ongeveer 350 miljoen scans opleveren.

Digitaliseren is dan ook een continu proces voor het Stadsarchief. Wekelijks worden onder meer alle klantaanvragen aangeboden ter digitalisering. Het Stadsarchief heeft hiervoor een proces ingericht wat gericht is op grootschalige verwerking. Deze wekelijkse batches worden gereed gemaakt voor digitalisering door een team van specialisten aan de zijde van het Stadsarchief.

Onlangs heeft GMS een meerjarige raamovereenkomst getekend voor het digitaliseren van zowel de wekelijkse klantaanvragen als andere collecties. De komende jaren gaat GMS dus miljoenen scans produceren voor het Stadsarchief. Aan de ondertekening van deze raamovereenkomst ging een openbare aanbesteding vooraf waar meerdere organisaties op inschreven.

Directeur Cees Groenendijk is bijzonder trots dat GMS geselecteerd is voor de uitvoering van dit proces. Cees: “De laatste jaren hebben we meerdere malen aangetoond in staat te zijn grootschalige digitaliseringsprojecten uit te kunnen voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het project ‘Fryslân Virtueel’, waarvoor we ook miljoenen scans produceren. Het is voor onze organisatie een mooie opsteker dat we ook dit traject op onze naam kunnen schrijven”.

Alle door het Stadsarchief geproduceerde scans worden opgeslagen in een E-depot en beschikbaar gesteld via de Archiefbank en Beeldbank. In 2016 zijn deze gevuld met meer dan 18 miljoen scans. Hier worden jaarlijks meer dan een miljoen scans aan toegevoegd.

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang; begin april wordt de productiemachine langzaam gestart met zo’n 15.000 scans per week. In juni voeren we het tempo op naar ruim 30.000 scans per week. Later in het jaar zal dit verder worden opgeschroefd naar 35.000 scans per week. Meer informatie over de visie en aanpak van het Stadsarchief is hier te vinden.

Lees ook