AVG: hot topic voor alle huisartsen

11 december 2019

Huisartsenpraktijk Verbeek heeft GMS benaderd voor het digitaliseren van de patiëntendossiers. De praktijk geniet nu van de voordelen van digitalisering.

Ruimtebesparing

Bij huisartsenpraktijk Verbeek waren de patiëntendossiers opgeslagen in hangmappen in metalen ladekasten. Deze kasten namen veel ruimte in beslag en het raadplegen was een tijdrovend proces. Deze kasten zijn inmiddels verwijderd door het digitaliseren van alle dossiers. De papieren dossiers zijn vervolgens gecertificeerd vernietigd. Alle dossiers zijn natuurlijk volgens de substitutienorm gedigitaliseerd. Daarnaast kan de archiefruimte voor andere doeleinden worden ingericht.

Import digitale bestanden vergroot toegankelijkheid

De digitale bestanden kunnen gemakkelijk – vaak zelfs geautomatiseerd – worden geïmporteerd in het huidige HIS-systeem. Voor klanten die ondersteuning nodig hebben staat GMS klaar om te helpen. Door het omschakelen van een papieren archief naar een digitaal archief hebben de medewerkers van huisartsenpraktijk Verbeek meer tijd over voor hun patiënten. Door het beschikbaar stellen van de informatie aan de juiste personen kan informatie sneller gedeeld worden. Bovendien zijn de patiënten sneller geholpen bij bijvoorbeeld afwezigheid van hun vaste arts.

AVG-proof voor huisartsen

Vanwege de jaarlijkse accreditering en de AVG moet dit archief veiliggesteld worden. De AVG stelt dat de persoonlijke medische gegevens op een veilige manier moeten worden opgeslagen. Zo moeten zorgverleners er onder andere voor zorgen dat:

  • Alleen bevoegde personen toegang hebben tot het dossier van de patiënt.
  • De gegevens niet langer bewaard worden dan toegestaan.
  • Er bijgehouden moet worden wie en wanneer de gegevens heeft bewerkt.

Digitalisering is de oplossing om deze doelstelling te halen. De juiste manier van digitaliseren en indexeren staat ten grondslag aan de efficiëntie van het digitale archief. Daarom heeft Huisartsenpraktijk Verbeek de digitaliseringswerkzaamheden ondergebracht bij een professionele, betrouwbare organisatie. GMS is met recht een specialist, waarbij digitalisering op een snelle en discrete manier wordt uitgevoerd.

Huisartsenpraktijk Verbeek voldoet na de digitalisering van de patiëntendossiers aan de eisen van de jaarlijkse accreditering.

Lees ook