Het kwetsbare Camille Huysmansarchief wordt behouden

18 december 2019

Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis - streeft ernaar om op regelmatige basis belangrijke reeksen en bedreigde stukken te digitaliseren, zoals het Camille Huysmansarchief. Maar wie was Camille Huysmans en waarom is digitalisering aan de orde?

Amsab-ISG

Amsab-ISG is het erfgoedcentrum van sociaal, humanitair en ecologisch geëngageerde bewegingen. Het verzamelt en bewaart het roerend en immaterieel erfgoed over diverse thema’s zoals: arbeid, socialisme, communisme, ecologie en armoede. Het instituut coördineert en evalueert ook de digitalisering van het archief ‘Camille Huysmans’ in opdracht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Camille Huysmans.

Wie was Camille Huysmans

Camille Huysmans was o.a. burgemeester van Antwerpen, volksvertegenwoordiger, minister van Schone Kunsten en Onderwijs, minister van Openbaar Onderwijs en premier van België. Verder was hij ook secretaris van de Tweede Internationale en secretaris en voorzitter van de Socialistische Internationale. Tijdens het uitoefenen van deze functies onderhield Huysmans een uitgebreide briefwisseling met belangrijke personen uit binnen- en buitenland.

Preserveren

De kwaliteit van het papier is in de loop der tijd ernstig achteruitgegaan en door vocht aangetast met enkele schimmelplekken tot gevolg. De inkt van veel handgeschreven pagina’s is bovendien deels of volledig uitgelopen. Daarnaast zijn veel stukken erg broos, waardoor zij gemakkelijk verpulveren. Bijna alle stukken zijn tevens verzuurd en vergeeld en in veel gevallen is er schade door roest van de paperclips en dergelijke. Het digitaliseren van het archief was de enige optie voor het bewaren van deze waardevolle documenten.

Een tweede doel is om de toegankelijkheid van het Camille Huysmansarchief te vergroten. Door middel van digitalisering kunnen de archiefstukken breder bekend worden gemaakt bij het grote publiek. Het archief bovendien in zijn eenheid te bewaren en te bewerken voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast het ontsluiten, via alle daartoe geëigende middelen, van de briefwisseling en van de handschriften

Het digitaliseringsproces

In 2017 is in een eerste fase is een selectie gedigitaliseerd van de dossiers en briefwisseling uit de periode 1905-1922. In de tweede fase zal de rest van het archief gedigitaliseerd worden, met uitzondering van grote collecties krantenknipsels, overheidspublicaties en andere, puur documentaire stukken.

Uit het archief van Camille Huysmans werden ruim 2.000 dossiers geselecteerd, samen goed voor ca. 280.000 pagina’s. Verder bevat het archief verschillende formaten en soorten papier, van postkaartjes en kattenbelletjes tot grotere plannen en kaarten tot A1 formaat. De kwaliteit van het papier was ook erg wisselend variërend van licht karton of kwaliteitspapier (linnen- of voddenpapier) tot doorslagpapier of krantenpapier. Al om al dus verschillende facetten die voor een uitdagend project zorgden.

Transporteren van het archief

GMS heeft samen met de projectverantwoordelijke bij Amsab-ISG ervoor gezorgd dat het transport, de planning en de uitvoering op een passende manier is uitgevoerd. Met behulp van de geconditioneerde transport bus van GMS is het Camille Huysmansarchief veilig naar de productielocatie van GMS vervoerd. De medewerkers van GMS hebben de juiste training en ervaring om gevoelige archieven te digitaliseren. Zij doen dit op een veilige en verantwoordelijke manier zonder het bronmateriaal te beschadigen. Zo heeft GMS bijgedragen aan het preserveren en toegankelijk maken van een belangrijk stuk geschiedenis.

 

 

 

 

Lees ook