Digitalisering van de overheid

20 oktober 2020

De Coalition of the Willing is een initiatief van acht Europese landen om gezamenlijk resultaten te boeken én van elkaar te leren met betrekking tot de digitalisering van de overheid. De startbijeenkomst van de Coalition of the Willing heeft op 5 oktober plaatsgevonden onder leiding van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Coalition of the Willing

Met Nederland als voorzitter van de Coalition of the Willing, werken België, Duitsland, Denemarken, Estland, Frankrijk, Finland en Portugal samen aan de digitalisering van hun overheidsorganisaties. De coalitie heeft de beoogde resultaten afgesproken. Er wordt intensief samengewerkt aan concrete oplossingen voor digitale vraagstukken. De veelbelovende resultaten deelt de coalitie uiteindelijk ook met andere landen.

Staatssecretaris Knops: “Door de coronacrisis maakt de digitale transformatie van de overheid een versnelling door. Of het nu gaat om telewerken, communicatie op afstand, digitale dienstverlening aan burgers of digitale inspectie. Met de Coalition of the Willing slaan we met een aantal Europese koplopers op het gebied van de digitalisering de handen ineen. Door de sterke kanten van ieder land te benutten, kunnen we sneller betere resultaten bereiken. We leren door te experimenteren”.

Coalition of the Willing

Maker: Sebastiaan ter Burg

Thema’s

Onder de thema’s vallen de digitale dienstverlening over grenzen heen, data en open source en de ontwikkeling van digitale identiteit. Alsook mensgerichte inzet van artificiële intelligentie en cybersecurity. In november moeten deze thema’s zijn omgezet in concrete vraagstukken.

GMS ziet het belang en de waarde in van deze coalitie. GMS is met recht een digitaliseringsexpert die zich inzet op het gebied van archiefdigitalisering en het opschonen en inzichtelijk maken van zowel fysieke als digitale archieven. Een belangrijk onderdeel daarvan is het verrijken van de archieven met de juiste meta-data. Dit om ervoor te zorgen dat de digitale stukken altijd en overal op een veilige en volledige manier toegankelijk zijn voor de gebruikers. Momenteel is GMS druk bezig met de internationalisering van haar diensten in landen als Luxemburg, Duitsland, Denemarken en Zweden.

Lees ook