De Koninklijke NGF ‘slaat’ haar slag op digitaal gebied

6 juli 2018

Na ruim 25 jaar is er in 2014 een einde gekomen aan het blad ‘GOLFjournaal’. GMS heeft van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) de opdracht gekregen om meerdere uitgaves van het blad te digitaliseren.

Geschiedenis van golf in Nederland

In 1893 werd een Schotse golfprofessional naar Nederland gehaald om de aanleg van de eerste negen holes te verzorgen, in Wassenaar. Dit heeft de grondslag gevormd voor golf in Nederland. Van 1893 tot 1895 waren de leden vooral afkomstig uit de adel. Vervolgens waren de leden van 1910 tot 1914 afkomstig uit de omgeving van de banken en de grote handelshuizen. In de latere periode, van 1925 tot 1935, kwamen de leden overwegend uit de industriële wereld. Ondertussen is golf een sport voor iedereen.

Ontstaan en doel van de NGF

In 1914 werd door vier golfclubs het initiatief genomen voor het oprichten van ‘Het Nederlandsche Golfcomité’. Uit dit initiatief is de Nederlandse Golf Federatie ontstaan, nu de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. De NGF is een overkoepelende organisatie van de aangesloten golfverenigingen en vervult een paraplufunctie voor de golfsport in Nederland. De organisatie richt zich op maatschappelijke trends en ontwikkelingen in de golfsport. Het beleidsplan is vooral gericht op noodzakelijke verandering. De NGF geeft dan ook advies, begeleiding en ondersteuning aan golfbanen. Zowel op het gebied van verandering als maatschappelijk verantwoord beheer en verzakelijking van golfbanen.

Het GOLFjournaal

In 1937 ontstond het eerste tijdschrift dat geheel aan golf was gewijd, namelijk het maandblad ‘Golf’, de voorloper van het blad ‘GOLFjournaal’. Het ‘GOLFjournaal’ is een blad dat lekker weg leest, vol met oud materiaal, maar ook met de blik op de toekomst. Tien keer per jaar is het blad uitgebracht, tot en met eind 2014. GMS heeft de opdracht gekregen om de uitgaves van 1989 tot en met 2005 te digitaliseren, een totaal van ruim 130 uitgaves. Dit is tevens goed nieuws voor de lezers: de bladen zullen te zijner tijd digitaal beschikbaar worden gesteld.

Lees ook