De toon is gezet! De digitalisering van 4.000 bladmuziektitels speelt!

31 mei 2022

Afgelopen maand is in het Muziekcentrum van de Omroep de opmaat gegeven voor het project 'Bloem der lichte muze'. Daarin worden ruim 4000 bladmuziektitels uit het Nederlandse taalgebied en in het lichte genre geconserveerd en gedigitaliseerd. Voor het einde van dit jaar zullen de digitale bestanden te downloaden zijn via de website.

Het project betreft de digitalisering van liedjes uit de periode vóór de Tweede Wereldoorlog. Bladmuziek was toen een belangrijk medium om liedjes die in revues (Willy Derby, Kees Pruis, Lou Bandy, Louis Davids), in cabaretprogramma’s, tijdens ledenwervingsdagen van de omroepen en via de radio klonken, verder aan de man te brengen.

Dit repertoire kent in de SOM-collectie grofweg twee verschijningsvormen, de piano/zang-notaties (‘p-z-tjes’) en de voor lichte-muziekensembles uit die tijd gearrangeerde versies. In beide categorieën gaat het zowel om commercieel uitgegeven bladmuziek als om oorspronkelijk, handgeschreven materiaal. De piano/zang-uitgaven zijn vaak voorzien van fraai vormgegeven omslagen, waarop regelmatig foto’s prijken van de artiesten die het betreffende lied populair maakten.

Aan het startgesprek aan de Heuvellaan namen vertegenwoordigers deel van Metamorfoze, GMS, DP Conservation en de Stichting Omroep Muziek (SOM, Muziekschatten.nl). Zij bespraken de procedures, de technische vereisten en praktische zaken (zoals het tijdspad van het project).

Het Metamorfoze-programma biedt de kans om een specifiek deel van de omvangrijke collectie van de SOM verantwoord te conserveren en te digitaliseren. Het beschikbaar stellen van gedigitaliseerde bladmuziek zodat deze (weer) kan worden uitgevoerd is tenslotte het doel van deze website. Naar verwachting begin november kan iedere bezoeker van de website de bladmuziek in digitale vorm bekijken en downloaden.

Lees ook