GMS gaat voor LED

15 maart 2016

LED verlichting wordt steeds vaker gebruikt vanwege de lagere kosten en milieuvoordelen die dit type licht biedt. Dit was voor GMS genoeg reden om uit te zoeken of het mogelijk is om LED-licht te implementeren op onze productieafdelingen.

Onlangs heeft het team van vakfotografen een uitgebreide test gedaan naar de bruikbaarheid van de LED-techniek bij onze fotografische digitaliseringsunits. Er is uitgebreid getest en gemeten op stabiliteit, egaliteit en neutraliteit. De eerste uitkomsten zijn positief. Inmiddels is er één digitaliseringsunit uitgerust met LED-licht. In de toekomst worden al onze units gefaseerd uitgerust met LED-licht. Hiermee geven wij concreet invulling aan één van de gedefinieerde milieudoelstellingen in het kader van onze ISO14001 certificering.

Lees ook