Handtekening gezet voor project Provincie Noord-Brabant

19 oktober 2022

Onlangs trakteerden wij Provincie Noord-Brabant om ons nieuwste, gezamenlijke project te vieren! Een meerjarig project waarbij we meer dan 40.000 dossiers, of ruim 1.100 meter, digitaliseren. Deze maand hebben we officieel de handtekening gezet onder onze overeenkomst. Met trots delen we de ins en outs van het project met u!

Een reden voor de provincie om de bodemdossiers te digitaliseren is de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze bepaalt dat een deel van de bevoegdheid ten aanzien van de bodem over zal gaan naar gemeenten. Provincies moeten in dit kader bodeminformatie beschikbaar stellen aan de gemeenten en omgevingsdiensten om deze bodemtaken te kunnen uitvoeren  

Daarnaast hecht Brabant heel veel waarde aan innovatie en digitalisering. Door de digitalisering van al deze dossiers ontstaan meer mogelijkheden voor de doorontwikkeling van het digitaal informatiebeheer en voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. Innovatief en duurzaam! 

Tijdens het project zullen we het (bodem)archief digitaliseren en opleveren conform de eisen van Provincie Noord-Brabant. Een deel van het project betreft ook vernietiging van dossiers die hiervoor in aanmerking komen. Ook hiervoor is GMS verantwoordelijk. De komende twee jaar gaan wij dus hard aan de slag om dossiers van eigen bodem te digitaliseren!

Lees ook