Huis van het boek | Museum Meermanno laat archief toonaangevende typografen en boekontwerpers uit 1920-1950 digitaliseren

27 mei 2019

Huis van het boek | Museum Meermanno heeft het contract getekend om met ingang van 1 juni meerdere ontwerpersarchieven uit de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog, het interbellum, te laten digitaliseren bij digitaliseringsbedrijf GMS te Alblasserdam. Deze archieven zijn unieke informatiebronnen die de aandacht hebben van zowel nationale als internationale onderzoekers.

Officiële ondertekening

Op vrijdag 15 maart kwam een aantal betrokkenen van Huis van het boek | Museum Meermanno bijeen bij digitaliseringsbedrijf GMS op de locatie in Alblasserdam. Tijdens deze afspraak heeft Huis van het boek | Museum Meermanno officieel getekend voor een speciaal digitaliseringsproject dat ze in het kader van het programma Metamorfoze uitvoeren. Metamorfoze is het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed.

Unieke informatiebronnen binnenkort digitaal

Het Huis van het boek-project betreft de digitalisering van meerdere archieven van een groep toonaangevende typografen en boekontwerpers uit de periode 1920-1950. Het gaat om de archieven van Charles Nypels, Alexandre A.M. Stols, John Buckland Wright, Henri Friedländer en Stefan Schlesinger. De digitalisering van opmerkelijke archieven als deze is belangrijk nieuws voor wetenschappers wereldwijd. De archieven omvatten onder andere correspondenties, foto’s, (potlood)tekeningen en manuscripten.

"<yoastmark

Huis van het boek

Huis van het boek is het gezamenlijk initiatief van de Koninklijke Bibliotheek en Museum Meermanno. Zij organiseert tentoonstellingen en activiteiten waarin de liefde voor het boek wordt overgebracht aan het publiek. Het streeft ernaar zijn omvangrijke collecties met een zo breed mogelijk publiek te delen.

De te digitaliseren archieven bestrijken voornamelijk het interbellum. Dit is een belangrijke periode in de Nederlandse cultuurgeschiedenis waar de vernieuwingen en polarisatie in de vormgeving van boeken deel van uitmaakten. Dit maakt de archieven een unieke informatiebron. Het interbellum in Nederland geniet om (cultuur-)historische redenen zowel nationale als internationale belangstelling. De archieven dienen daarom een breed publiek van letterkundigen en (cultuur-)historici.

Voor meer informatie:  www.huisvanhetboek.nl

Lees ook