Innovatief ondernemen voor Waterschap De Dommel

23 januari 2019

Waterschap De Dommel - dé waterpartner in Midden-Brabant - werkt samen met anderen aan voldoende en schoon water, alsook aan droge voeten. Voor dit mooie waterschap worden een aantal dossiers gedigitaliseerd.

Waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel wil de leefomgeving een plek maken waarin mensen graag wonen en recreëren. Maar ook een leefomgeving vormen, die geschikt is voor ondernemers, waarin men met plezier werkt. Dit doet het waterschap onder andere door het (grond)waterpeil te beheren en rioolwater te zuiveren.

Het digitaliseren van dossiers

Hoe worden de dossiers gedigitaliseerd voor Waterschap De Dommel? GMS genereert barcodes aan de hand van de door het waterschap aangeleverde Excellijsten met dossiernummers en documenttypes. De barcodes worden vervolgens fysiek in het dossier geplaatst, waardoor er tijdens het scannen gestructureerde digitale bestanden ontstaan.

Lees ook