Massa digitalisering BHIC; 980.000 beelden Rechtbank archieven digitaal

2 november 2017

Ruim 900.000 beelden zijn in de afgelopen maanden door GMS gedigitaliseerd. Archieven als; Notulen gemeenteraden en colleges B&W Land van Cuijk t/m 1942, Notulen Provinciale Staten 1814-1986 en Vonnissen Rechtbanken.

980.000 beelden

Recent heeft het BHIC besloten om de lopende overeenkomst voor te zetten met een aanvullende overeenkomst. Dit keer betreft het ca. 980.000 beelden. Onder meer de volgende archieven digitaliseren we conform de overeenkomst.

  • Archief Rechtbank Breda
  • Archief Rechtbank Eindhoven
  • Archief Gerechtshof Den Bosch
  • Notulen gemeenteraden en B&W (buiten het land van Cuijk)

De archieven bevatten zowel ingebonden als losbladig materiaal.

Uitvoering

In januari 2018 zal GMS starten met de digitalisering van het eerste blok. Vanwege de omvang zal de uitvoering en tussentijdse oplevering in meerdere blokken plaatsvinden. Het transport zal plaatsvinden met het nieuwe transportmiddel van GMS. Meer specifieke informatie omtrent onze unieke wijze van vervoeren volgt binnenkort.

Lees ook