Milieuvergunningen voor RUD Zuid-Limburg gaan digitaal

11 augustus 2016

De Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg werkt in opdracht van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg aan een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners en bedrijven in de regio Zuid- Limburg.

De RUD Zuid-Limburg is operationeel sinds 1 juli 2013 en maakt deel uit van een stelsel van omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten in Nederland die belast zijn met uitvoeringstaken op het terrein van omgevingsrecht.

De milieuvergunningen van de gemeentes Stein en Nuth worden momenteel door ons gedigitaliseerd. Op die manier kan het RUD de efficiency en professionaliteit van de dienstverlening verder optimaliseren.

Lees ook