Kick-off van het project digitaliseren 'Oorlogsarchieven Amersfoort'

16 mei 2017

2 mei was de officiële kick-off van het bijzondere (Metamorfoze) project ‘Oorlogsarchieven Amersfoort’. De betrokken partijen waren hierbij aanwezig, waaronder; Het Nederlands Rode Kruis, Kamp Amersfoort, Archief Eemland, NIOD en Atelier Hoogduin en als bijzonder aanwezige, de kleindochter van mevr. A.M. Nefkes.

Het digitaliseringsproject wordt gefinancierd door Bureau Metamorfoze (onderdeel van Ministerie van OCW). Bureau Metamorfoze  financiert conservering en digitalisering van archieven en collecties welke uniek materiaal van nationaal belang omvat uit de periode tot 1950.

Het project ‘oorlogsarchieven Amersfoort’  bevat ook het archief van mevr. A.M. Nefkens. Rode-Kruishelpster in het Krijgsgevangenenkamp te Amersfoort. Zij hield haar vrijwillige werkzaamheden bij het Rode Kruis nauwkeurig bij in een persoonlijk archief. Zeer waardevolle informatie om digitaal toegankelijk te maken voor het publiek.

Het grootste gedeelte van de collectie bevindt zich bij het Nederlands Rode Kruis. Maar ook Archief Eemland, Kamp Amersfoort en het NIOD leveren archiefmateriaal aan om de collectie zo compleet mogelijk digitaal aan te bieden voor het publiek.

We kijken terug op een informele aftrap. Over enkele maanden voorzien wij u in samenwerking met de betrokken partijen van een update.

Lees ook