Regionaal Archief Tilburg gaat verder digitaal

19 april 2019

Bij Regionaal Archief Tilburg is veel historische informatie te vinden van 12 gemeenten. De organisatie laat dit jaar drie historische archieven digitaliseren in samenwerking met GMS.

Regionaal Archief Tilburg

Regionaal Archief Tilburg wil in de komende jaren meer en meer archiefbronnen op een laagdrempelige manier digitaal beschikbaar te stellen voor onderzoekers en belangstellenden.
Digitalisering biedt de gelegenheid om de belangrijkste bronnen voor de stad en regio virtueel zichtbaar te maken. Bovendien biedt digitalisering de mogelijkheid om de aangesloten gemeenten digitaal op de kaart te zetten. Op de site van het Regionaal Archief Tilburg zijn al vele gedigitaliseerde archieven te vinden, waarvan een reeks in het verleden door GMS zijn gedigitaliseerd. Men kan hier ook historische beeldinformatie en stamboominformatie terugvinden.

Digitalisering archieven

Het Regionaal Archief Tilburg is in 2019 een aantal mooie digitaliseringsprojecten gestart. Het betreft het archief over de Schepenbank van Loon op Zand 1358-1810. Daarnaast wordt het archief van het gemeentebestuur van Tilburg uit 1908-1937 gedeeltelijk gedigitaliseerd. Verder wordt er een project betreffende de digitalisering van het Dorpsbestuur van Loon op Zand 1570-1811 uitgevoerd.

Lees ook