Stadsarchief Mechelen breidt uit met digitalisering

30 maart 2018

Na het digitaliseren van persoonsfiches en woningfiches is GMS begonnen met het digitaliseren van gegevens uit de kadastrale leggers van Stadsarchief Mechelen.

Missie en visie van Stadsarchief Mechelen

Het Stadsarchief Mechelen is een culturele archiefinstelling die zorgdraagt voor de archieven van Mechelen. Hierbij wordt extra aandacht geschonken aan archieven van bevolkingsgroepen van andere origine, aan voetbalarchieven en aan het beiaardarchief.

Professioneel en regionaal zorgdragen voor en promoten van collecties met een hoge cultureel erfgoedwaarde is waar Stadsarchief Mechelen onder andere voor staat. Daarnaast wordt er samengewerkt en expertise gedeeld met meerdere partners om op die manier bruggen te bouwen naar de maatschappij. Tot slot staan respect, hulpvaardigheid, openheid en participatie centraal.

De kadastrale leggers

Het archief bevat gegevens uit de kadastrale leggers van Mechelen. Het kadaster is een openbaar register van registergoederen, waaronder percelen, en de daarop gevestigde rechten. De naam van de eigenaar wordt vastgelegd en er worden gegevens verstrekt over het perceel. Zoals de locatie van het perceel, de afmetingen ervan en hoe de grond wordt gebruikt.

Digitale archivering is van groot belang voor Stadsarchief Mechelen. Men richt zich op het borgen en garanderen van de kwaliteit en de waarde van het huidig en toekomstig archivalisch erfgoed van de stad en de regio. Door de archieven te digitaliseren, wordt er een laagdrempelig publieksaanbod gerealiseerd. Het Stadsarchief Mechelen is er voor iedereen, waardoor de sociale cohesie wordt versterkt binnen de stad en haar omgeving.

Lees ook