Eindrapport van de tijdelijke commissie Digitale toekomst (TCDT)

5 juni 2020

Vorig jaar heeft de Tweede Kamer naar aanleiding van een unaniem gesteunde motie de tijdelijke commissie Digitale toekomst (TCDT) geformeerd. Dit gezien het grote belang van digitalisering. De voorzitter van de comissie is GroenLinks-kamerlid Kathalijne Buitenweg. Op 28 mei 2020 heeft de TCDT haar eindrapport overhandigt aan Kamervoorzitter Khadija Arib.

Tijdelijke commissie Digitale toekomst

Digitalisering heeft grote gevolgen voor de gehele samenleving, van veiligheid tot werkgelegenheid. De Tweede Kamer voelt hierdoor de noodzaak om meer grip te krijgen op het onderwerp digitalisering. De TCDT heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe de Tweede Kamer de kennispositie op het gebied van digitalisering kan versterken. Daarnaast wil zij kansen en bedreigingen op dit gebied beter kan aanpakken, in Nederland en Europa.

GMS onderkent het grote belang van een correcte digitalisering. Alle informatie dient niet alleen nauwkeurig verwerkt te worden, maar ook vertrouwelijk behandeld. GMS is met de juiste maatregelen op het gebied van de AVG, ingericht om lokale en internationale organisaties te helpen bij verschillende digitaliseringsbehoeften.

De samenvatting van het eindrapport van de tijdelijke commissie Digitale toekomst kunt u hier vinden. Op de GMS-website vindt u meer informatie over onze diensten.

Lees ook