Veranderingen in programma Metamorfoze?

23 augustus 2023

Sinds 1997 financiert Metamorfoze projecten voor het conserveren van papieren erfgoed. Miljoenen pagina’s archieven, boeken, kranten en tijdschriften zijn inmiddels verfilmd en gedigitaliseerd. In 2023 zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in hun beleid. Hierdoor komen meer projecten in aanmerking voor een subsidie.

Met ingang van 2023 is het kader voor de financiering van projecten verbreed. Waar tot nu toe altijd gewerkt werd met een afgebakende periode met het eindjaartal van 1950, is deze jaargrens nu loslaten. Zo kan het archief of de collectie voor de projectaanvraag zonder beperking doorlopen. Vanwege deze wijziging zullen meer collecties in aanmerking komen voor financiering van Metamorfoze.

Voor nieuwe aanvragen gaat de voorkeur uit naar collecties en archieven rond de onderwerpen migratie, missie en zending, kerkgeschiedenis, landschap en infrastructuur, plattelandsgeschiedenis, armenzorg en muziekgeschiedenis. Aanvragen rond het thema slavernijverleden en de geschiedenis van de koloniën hebben de eerste prioriteit. Maar instellingen blijven vrij archieven en collecties aan te dragen die binnen eigen prioritering vallen.

Vanuit het team van Metamorfoze wordt ook gewerkt aan het Programma Indisch Erfgoed Digitaal. Het programma zorgt voor het digitaliseren en beschikbaar stellen van Indische collecties zodat mensen online kunnen zoeken naar de Indische geschiedenis van hun voorouders. Hierbij ligt de focus in het bijzonder op het erfgoed van “de brede Indisch-Molukse gemeenschap in Nederland waarbij het gaat om iedereen met wortels in voormalig Nederlands-Indië, die zelf of van wie de voorouder(s) door oorlogsgeweld en naoorlogse ontwikkelingen tot 1967 naar Nederland zijn gekomen.” (definitie rapport Panteia)

Concreet zijn de wijzigingen dus het loslaten van de jaargrens van 1950 en een verandering in de thema’s. Meer collecties zullen in aanmerking komen voor financiering. De kans bestaat dat de wijzigingen ook invloed hebben op de digitalisering van uw collectie! 1 oktober 2023 is de deadline voor het insturen van een projectaanvraag.

Versie 2.0 van de Richtlijnen Preservation Imaging Metamorfoze is nog onder constructie en wordt zeer waarschijnlijk dit jaar gepubliceerd. Belangrijke vernieuwingen kunt u vinden op de website.

Ook de komende jaren financiert Metamorfoze projecten voor het conserveren en digitaliseren van papieren erfgoed. Erfgoedinstellingen met archieven en collecties van nationaal belang kunnen nieuwe projectaanvragen indienen.

Lees ook