Vervolgopdracht digitalisering agentschap Onroerend Erfgoed

20 februari 2019

Het agentschap Onroerend Erfgoed is zowel een agentschap als een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid. Het agentschap heeft onlangs als proef een aantal tijdschriften laten digitaliseren. Dit is naar tevredenheid uitgevoerd door GMS, binnenkort zullen diverse publicaties en dia’s online beschikbaar zijn.

Vlaanderen is erfgoed!

Het agentschap Onroerend Erfgoed is bevoegd voor verschillende soorten erfgoed. Zij zijn bevoegd voor archeologisch, landschappelijk, bouwkundig en varend erfgoed. De bibliotheekcatalogus bevat voornamelijk recente werken over onroerend erfgoed. Het materiaal is zeer omvangrijk; het archief bestaat uit plannen, beeldmateriaal, kaarten en tekeningen.

Dia’s en publicaties

Na tevredenheid over de digitalisering van tijdschriften, heeft het agentschap Onroerend Erfgoed de wens uitgesproken om dia’s en publicaties te laten digitaliseren. Het digitaliseren van dia’s is een vak apart. Met de juiste apparatuur van GMS en de zorgvuldigheid van onze medewerkers kan de kwaliteit van de dia’s toch optimaal worden behouden.

Lees ook