Onze certificeringen

Wij zijn ISO9001, ISO27001 en ISO14001 gecertificeerd. Kwaliteitsmanagement, veiligheid van informatie en milieubewust ondernemerschap zijn dus aspecten die bij ons op beleidsmatig niveau onderdeel uit maken van de bedrijfsvoering.

ISO 9001 GMS DigitaliseertISO 27001 GMS DigitaliseertISO14001

GMS en kwaliteit
Wij staan voor kwaliteit. Niet alleen omdat wij een ISO 9001 gecertificeerd Kwaliteit Management Systeem hebben, maar omdat kwaliteit nu eenmaal in ons DNA zit. Natuurlijk is de ISO9001 certificering een mooi en objectief bewijs dat onze kwaliteit zich niet beperkt tot het maken van mooie scans…

GMS en informatiebeveiliging
Uw informatie blijft bij GMS uw informatie. Informatiebeveiliging is ook onderdeel van ons kwaliteitsbesef. Zorgvuldigheid, veiligheid en integriteit zijn bij ons integraal onderdeel van alle werkprocessen. We hebben alle interne procedures met betrekking tot informatiebeveiliging vastgelegd in een zogenaamd Information Security Management System. Zowel het systeem als de bijbehorende processen voldoen aan de hoge eisen van de ISO27001 en daar zijn we trots op!

GMS en milieu
Milieubewust handelen is voor ons niet meer dan normaal, ook als het in sommige gevallen ten koste gaat van de portemonnee. We hebben de lat voor onszelf nog wat hoger gelegd door ambitieuze milieubesparende doelstellingen te formuleren in ons ISO14001 gecertificeerde Milieu Management Systeem.

college-bescherming-persoonsgegevens

Registratie bij Autoriteit Persoonsgegevens
GMS is officieel geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Als digitaliseringspartner van vele overheden en organisaties, verwerkt GMS vertrouwelijke gegevens.

College Bescherming Persoonsgegevens
Het CBP is onderdeel van de autoriteit persoonsgegevens. De autoriteit persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Wij zijn officieel geregistreerd bij het CBP onder meldingsnummer 1613570.

 

Onze certificeringen

Wij zijn ISO9001, ISO27001 en ISO14001 gecertificeerd. Kwaliteitsmanagement, veiligheid van informatie en milieubewust ondernemerschap zijn dus aspecten die bij ons op beleidsmatig niveau onderdeel uit maken van de bedrijfsvoering.