Belangrijke bronnen nu volledig digitaal

Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis is een erfgoedcentrum voor sociale, humanitaire en ecologische bewegingen. Op regelmatige basis digitaliseert Amsab-ISG delen van zijn collectie. In de regel gaat het om bronnen die veel opgevraagd worden, maar die er slecht aan toe zijn. De digitale kopie dient om de informatie ook aan toekomstige generaties te kunnen aanbieden zonder de originelen nog langer te belasten.

Het huidige project vormt daarop geen uitzondering, maar is voor Amsab-ISG wel een speciale gelegenheid. De krant Vooruit is een van de belangrijkste bronnen uit onze collectie en een zeer belangrijke bron voor de geschiedenis van België. De krant werd in 1884 gesticht door de socialistische voorman Edward Anseele sr. De krant had een sterke band met de Belgische Werkliedenpartij (BWP, de toenmalige socialistische partij). Vooruit was een algemeen dagblad dat gestaag in populariteit steeg tot ongeveer het einde van 1950. Daarna begon haar ster stilaan te tanen. In 1978 zag Vooruit zich genoodzaakt om te fuseren met een andere krant, Volksgazet. Uit die fusie werd De Morgen geboren, tot op vandaag een veel gelezen kwaliteitskrant.

De digitalisering van Vooruit gebeurt in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek van België die grote delen van de krant al gedigitaliseerd had in het kader van het Presse Papier-project. In hun collectie ontbraken echter twintig jaargangen (1890-1910). Voor het digitaliseren van deze jaargangen is gekozen voor GMS. De afgelopen tijd heeft GMS deze twintig jaargangen met succes gedigitaliseerd. Amsab-ISG heeft deze jaargangen wel in zijn collectie en besloot om die lacune te vullen, zodat de reeks nu volledig is. De complete digitale kopie zal in beide instellingen beschikbaar zijn.

“Het grote papieren archief is erg kwetsbaar, daarnaast is het bijna onmogelijk om in de meer dan honderdduizend pagina’s te vinden wat je zoekt. Door de tijdschriften te digitaliseren, zijn ze duurzaam op te slaan en kan je ze op trefwoord doorzoeken.”
  • Florence Nightingale Instituut (FNI)

Gerelateerde producten